Bankowość i finanse - obsługa banków

Bankowość i finanse — obsługa prawna banków

Trzon kancelarii Jaroch Pakos z Wrocławia stanowią radcowie prawni oraz adwokaci związani od lat z bankowością i rynkiem ubezpieczeń. Znamy bolączki sektora bankowego oraz wyzwania, z którymi mierzy się na co dzień w swojej działalności. Rozumiemy potrzeby klientów instytucjonalnych i zapewniamy im kompleksową obsługę.

Bankowość i finanse — doświadczenie w prawie bankowym i obsłudze przedsiębiorców

Od lat nasi prawnicy reprezentują podmioty bankowe w sprawach dotyczących kredytów frankowych, nieautoryzowanych płatności czy innych spraw dotyczących bankowości i finansów. Obsługa prawna podmiotów bankowych to jedno z kluczowych zadań specjalistycznych kancelarii prawnych.
Współpraca między bankami a kancelariami prawnymi ma na celu zapewnienie zgodności działań banków z obowiązującymi przepisami prawnymi, a także wsparcie w realizacji ich celów biznesowych. W kontekście bankowości i finansów usługi prawne obejmują szeroki zakres działań, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instytucji finansowych.

Nasze usługi to m.in.

 • obsługa roszczeń masowych – wiemy nie tylko jak reprezentować przedsiębiorcę w rozmowach ugodowych, sporach sądowych, ale potrafimy także efektywnie zorganizować proces sprawozdawczy dostosowany do potrzeb Klienta
 • sprawy o kredyty frankowe – reprezentacja banku
 • obsługa innych sporów sądowych z zakresu prawa konsumenckiego  i  gospodarczego
 • reprezentacja w postępowaniach przed UOKiK i SOKiK
 • wsparcie prawne w zakresie wymogów wynikających z prawa konsumenckiego
 • spory o roszczenia z umów agencyjnych
 • bancassurance – doradztwo prawne
 • compliance / zarządzanie ryzykiem prawnym
 • polityka wynagrodzeń, w tym polityka wynagradzania material risk takers
 • metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.
 • mediacje i negocjacje, opracowanie i zawieranie ugód

Sensum, non verba spectamus (ad C. 6.28.3, D. 34.4.3.9) – Patrzymy na sens a nie na słowa.

Doradztwo regulacyjne i reprezentacja przed organami

Banki muszą działać zgodnie z licznymi przepisami prawa bankowego, finansowego oraz regulacjami nadzoru finansowego. Oferujemy doradztwo w zakresie zgodności z przepisami (compliance) - pomoc w dostosowaniu wewnętrznych procesów i procedur do wymogów prawnych, identyfikacja ryzyk prawnych oraz doradztwo w zakresie wdrażania polityk zgodności. Reprezentujemy banki przed instytucjami nadzorczymi, takimi jak Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce, Europejski Bank Centralny (EBC) czy inne odpowiednie organy jak UOKiK i SOKiK.

Obsługa roszczeń masowych banków i sprawy kredytowe

Jesteśmy kancelarią wyspecjalizowaną w obsłudze podmiotów rynku finansowego, w tym banków, ubezpieczycieli oraz firm pożyczkowych. Posiadamy kilkunastoletnie ugruntowane doświadczenie procesowe. Świadczymy stałą obsługę prawną m.in. na rzecz Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, polegającą w szczególności na prowadzeniu spraw sądowych, zarówno o charakterze masowym, jak i o charakterze indywidualnym. Obsługa innych sporów wynikających z prawa konsumenckiego i gospodarczego Nasza kancelaria świadczy wszechstronną obsługę na rzecz banków w zakresie sporów wynikających z prawa konsumenckiego i gospodarczego. Dzięki naszemu wsparciu banki mogą skutecznie zarządzać ryzykiem prawnym oraz zapewniać zgodność z przepisami prawa. Oferujemy reprezentację w sprawach dotyczących m.in. kredytów złotowych czy spraw dotyczących nieautoryzowanych transakcji.  

Usługi w zakresie bancassurance i compliance

Bancassurance, czyli współpraca banków z firmami ubezpieczeniowymi w celu oferowania produktów ubezpieczeniowych, wymaga kompleksowego wsparcia prawnego i efektywnego zarządzania ryzykiem. Nasza Kancelaria odgrywa kluczową rolę w tym procesie, zapewniając doradztwo prawne oraz pomoc w zakresie compliance i zarządzania ryzykiem prawnym.

Co wyróżnia naszą Kancelarię w zakresie obsługi prawnej banków?

 • Indywidualne podejście do każdej sprawy,
 • szczegółową analizę dokumentacji Banku, w tym umów, regulaminów, komunikatów kierowanych do Klientów, procedur i instrukcji wewnętrznych oraz wykorzystanie ich aktywnie w procesach sądowych
 • aktywne śledzenie orzecznictwa sądowego i stanowiska regulatorów,
 • szczególną staranność przy przesłuchaniach powodów, pozwanych, świadków ugruntowaną  i stale aktualizowaną  wiedzę  i doświadczenie procesowe w sprawach opartych na ocenie prawnej spełnienia przez Bank obowiązków informacyjnych wobec konsumentów i treści postanowień umownych, w tym dotyczących  klauzul zmiennego oprocentowania w umowach kredytowych
 • aktywne i skuteczne negocjowanie warunków ugody w sprawach, w których Bank zdecyduje się na taki sposób zakończenia sporu z klientem,
 • aktywny udział  w spotkaniach z Bankiem mających na celu przedstawienie  rekomendacji w zakresie powierzonych spraw, ustalenie strategii procesowej, omówienie celów procesowych,
 • bieżące przekazywanie informacji o przebiegu postępowań z zachowaniem zasad poufności oraz ochrony danych osobowych.

Zaufaj naszemu doświadczeniu w zakresie prawa bankowego i finansów

Nasza kancelaria odgrywa kluczową rolę w obsłudze spraw dotyczących bankowości i finansów na rzecz podmiotów bankowych. Nasze wsparcie umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem prawnym, rozwiązywanie sporów oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami, co w efekcie przyczynia się do budowania zaufania i stabilności instytucji finansowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani obsługą, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem: kontakt@kancelaria-jp.pl

 

umów się
na spotkanie

chevron-up