Wąska specjalizacja szerokie kompetencje

Dzięki licznemu zespołowi specjalistów jesteśmy w stanie
dobrać osoby o najlepszych predyspozycjach
do każdej konkretnej sprawy.

Marta Jaroch-Konwent

Wspólnik

Radca prawny

Marta

Jaroch-Konwent

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Otworzyła przewód doktorski pod opieką naukową prof. dr. hab. Fryderyka Zolla na Uniwersytecie Jagiellońskim „Abuzywność klauzul nieuzgodnionych indywidualnie a ogólne granice kształtowania treści czynności prawnej”. Jest również autorem publikacji naukowej z zakresu prawa bankowego („Potrącenie wierzytelności banku z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego”, Transformacje Prawa Prywatnego, Kraków 2016, nr 3).

Biegle posługuje się językiem angielskim. W roku 2013 została zatrudniona na stanowisku radcy prawnego Euro Bank S.A., gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w dziedzinie produktów bankowych, w tym kredytu konsumenckiego oraz produktów ubezpieczeniowych we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym - od etapu wstępnych analiz prawno-biznesowych, poprzez wdrożenie produktu do oferty banku (w tym w wdrożenie procesów zawierania umów w procesie online), aż do kontroli procesów posprzedażowych i dostosowywania istniejącej już oferty do zmieniających się regulacji prawnych, w tym rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Wspólnik

Radca prawny

Agnieszka

Pakos

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku prawo. W latach 2003 – 2006 odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Legnicy, którą zakończyła egzaminem sędziowskim. W 2007 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

Od 2007 r. prowadziła własną działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego, a od 2011 r. do 2018 r. pracowała w Euro Bank S.A. na stanowisku radcy prawnego. W ramach prowadzonych spraw i powierzonych obowiązków zajmowała się przede wszystkim reprezentowaniem banku w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym. Specjalizowała się w obsłudze produktów kredytowych, zarówno kredytów konsumenckich jak i hipotecznych, a także produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami, uczestnicząc m.in. w tworzeniu regulaminów produktowych i wspieraniu obsługi procesu reklamacyjnego w obszarze tych produktów, wdrażaniu zmian wynikających ze zmiany regulacji prawnych lub rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada gruntowną wiedzę i praktykę w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, a także doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych.

Monika Stasiak-Magryta

Dyrektor Zarządzająca

Radca prawny

Monika

Stasiak-Magryta

Ekspertka prawa bankowego i konsumenckiego - w swojej karierze nadzorowała prawną obsługę kilku dużych banków. Specjalizuje się także w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Uzupełnieniem tych zawodowych specjalności jest ochrona danych osobowych oraz szeroko rozumiane prawo ochrony konsumenta.

Doświadczona zarówno w bieżącej obsłudze prawnej, jak i w reprezentowaniu klienta w sporach sądowych. Doskonale czuje się w skomplikowanych sprawach gospodarczych.

Nie jest jej obce tworzenie i wdrażanie strategii biznesowych, planów i procesów, a kompetencje do utrzymywania pozytywnych relacji i doskonałe umiejętności komunikacyjne ze współpracownikami, jak i klientami, partnerami i dostawcami pozwalają jej budować przyjazne środowisko pracy i wspierać rozwój firmy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Włada biegle językiem angielskim – także legal English.

 

Koordynator zespołu

Radca Prawny

Karolina

Perdek

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego, handlowego, bankowego, oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Jej mocną stroną jest także skuteczna reprezentacja klientów w sporach sądowych.

Kompetencje zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach świadczących kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym spółek prawa handlowego. Różnorodność spraw pozwoliła jej uzyskać szeroki ogląd problemów prawno-biznesowych, co wykorzystuje w codziennej praktyce.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Włada biegle językiem angielskim – także legal English.

Koordynator zespołu

Adwokat

Justyna

Mazurek

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, zdobywając tytuł zawodowy adwokata.

Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach adwokackich oraz w dziale prawnym Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Pracowała m.in. przy kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, realizując zadania związane z przekształceniami i bieżącą obsługą prawną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem spółek handlowych, prawem gospodarczym oraz postępowania z zakresu prawa karnego.

Koordynator zespołu

Radca prawny

Justyna

Gruszka-Jeleń

Biegle porusza się w skomplikowanych meandrach prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego. Jest nie tylko radcą prawnym, ale i cenionym mediatorem - jej specjalnością są spory klientów z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi dużymi podmiotami rynku finansowego.

Relacje z Klientami opiera na rzetelności i zaufaniu. Wierzy w otwartą i wyczerpującą komunikację jako najlepszą drogę do porozumienia. Dzięki podwójnemu wykształceniu prawno-ekonomicznemu szybko znajduje wspólny język z przedsiębiorcami i kadrą zarządzającą. Poza sprawami cywilnymi interesuje się prawem administracyjnym, karnym i rodzinnym.

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II w Lublinie, a także kierunku Ekonomia na tym samym Wydziale. Mediator wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Prywatnie pasjonatka jeździectwa.

Maciej Drej

Koordynator zespołu

Radca prawny

Maciej

Drej

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu, uzyskując następnie tytuł zawodowy radcy prawnego w 2019 r.

Specjalizuje się w reprezentowaniu instytucji finansowych w sporach bankowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas w współpracy z największymi wrocławskimi kancelariami. Ponadto posiada kilkuletnie doświadczenie w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Radca Prawny

Mariola

Zawadzka

W swojej karierze wygrała już kilkaset spraw, a bilans stale rośnie. Prowadziła wiele medialnych procesów odszkodowawczych i głośnych sporów gospodarczych. Zanim do nas dołączyła, pracowała dla największych wrocławskich kancelarii. Wprowadzała spółki na GPW, doradzała zarządom, świadczyła bieżącą pomoc prawną.

Prawo gospodarcze poznała od podszewki, pracując w Wydziale Gospodarczym i Upadłościowym jednego z wielkopolskich sądów. W 2008 r porzuciła sądowy etat, by założyć togę radcowską. Od tego czasu jest nieocenionym wsparciem dla klientów biznesowych. Poza prawem cywilnym specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Prawo oraz Zarządzenie i Marketing o specjalności zarządzenie jednostkami gospodarczymi. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i mama 4 letniego syna.

Ewelina Jasion

Radca prawny

Ewelina

Jasion

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Prawnik o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji oraz rejestruje znaki towarowe w Polsce oraz za granicą.

W naszej kancelarii świadczy również usługi z zakresu marketingu prawniczego, organizuje szkolenia zawodowe i konferencje.

Radca prawny

Justyna

Jakubecka

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywała podczas pracy we wrocławskich kancelariach radcowskich specjalizujących się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców oraz w procesach cywilnych.

Posługuje się językiem niemieckim.

Radca prawny

Dominika

Iwańczyk-Sudzińska

Doświadczenie zdobywała w kancelariach Warszawy i Wrocławia. W tym czasie obsługiwała zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w sprawach z dochodzenia roszczeń i prawie spółek handlowych. Jej mocną stroną jest także postępowanie cywilne oraz prawo rodzinne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim.

Radca prawny

Jakub

Orchowski

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, dochodzeniem roszczeń oraz w instytucjach administracji samorządowej świadcząc obsługę prawną dla jednostek budżetowych.

Radca prawny

Justyna

Kowalczyk

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikację adwokacką odbywała we wrocławskiej i warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Tytuł adwokata uzyskała w 2010 r.

 Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z wrocławskimi i warszawskimi Kancelariami prawnymi o profilu gospodarczym. Przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. Była zaangażowana w obsługę kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów, w tym Instytutów PAN. Odpowiedzialna za przeprowadzenie licznych szkoleń i webinariów. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym z naciskiem na spory gospodarcze, redagowanie i opiniowanie umów oraz obsługę spółek. Przez dwa lata jako ekspert prawny przedstawiała swoje stanowisko w serwisach informacyjnych Polsat News, TVN24 oraz Faktach TVN. Włada językiem angielskim.

 

Adwokat

Katarzyna

Suszek-Fiszer

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych oraz doradztwie prawnym dla biznesu. Z zaangażowaniem reprezentuje Klientów w sporach sądowych.

Kompetencje zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach świadczących kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym spółek prawa handlowego oraz jako prawnik wewnętrzny. Prowadzone sprawy oraz napotkane problemy pozwoliły jej na zdobycie doświadczenia oraz kompleksowe podejście do problemów Klientów.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Włada językiem angielskim.

 

 

Adwokat

Marzena

Szczerba

Absolwentka studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Aplikację adwokacką odbyła we Wrocławiu i w 2020 roku została tu wpisana na listę adwokatów.

Adwokat z doświadczeniem w sprawach rodzinnych, karnych oraz kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Specjalizuje się także w prawie własności intelektualnej, szczególnie prawie autorskim (sporządzanie umów w obszarze muzyki i fotografii). Umiejętności zdobywała zarówno w warszawskich, jak i wrocławskich kancelariach.

W wolnych chwilach fotografuje, czyta książki i jeździ na rowerze (szosowym oraz MTB).
Włada językiem angielskim  oraz niemieckim, a obecnie uczy się języka włoskiego.
Znajomość biznesowego angielskiego języka potwierdzona certyfikatem The European Language Certificate in English for Business Purposes.

Adwokat

Marcelina

Miśkowiec

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku prawo. W pracy magisterskiej zajęła się tematyką „Reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym”.

Doświadczenie zawodowe potrzebne do wykonywania zawodu zdobywała już w trakcie studiów, pracując we wrocławskich kancelariach, a podczas odbywania aplikacji adwokackiej także we wrocławskich sądach i prokuraturach.  

W zakresie jej zainteresowań znajduje się prawo medyczne, karne oraz cywilne.  

radca prawny

Marta

Laszkiewicz-Manista

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii we Wrocławiu.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną świadczoną na rzecz klientów indywidualnych, obejmującą m.in. sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy. Na gruncie prawa cywilnego zapewnia profesjonalną pomoc prawną we wszystkich sporach majątkowych.

Prywatnie miłośniczka aktywnego spędzania czasu wolnego, w szczególności wspinaczki górskiej.

Mirosława Szkarłat

Radca prawny

Mirosława

Szkarłat

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Tytuł radcy prawnego uzyskała w 2023 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie studiów, zajmując się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców i prowadzeniem postępowań gospodarczych. Posiada certyfikowaną znajomość języka niemieckiego, biegle posługuje się także językiem angielskim.

W czasie wolnym miłośniczka podróży i gotowania, a także właścicielka suczki o imieniu Beza.

Mateusz Zając

radca prawny

Mateusz

Zając

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na którym uzyskał tytuł magistra prawa. W 2023 roku złożył egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym, uzyskując wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Swoje doświadczenie zdobywał w renomowanych częstochowskich i wrocławskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się w obsłudze biur rachunkowych, a także przedsiębiorców z branży budowlanej i transportowej. Świadczy usługi w sektorze prawa podatkowego i prawa pracy. Doradza klientom w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, pomagając w zakładaniu spółek oraz przekształceniach.

W czasie wolnym wybiera aktywny wypoczynek poza miastem. Interesuje się sportem, geopolityką oraz nowinkami ze świata nauki i technologii.

Aplikant radcowski

Damian

Jacenko

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów, w kancelarii specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, transportowym i administracyjnym. Nie stroni od żadnej gałęzi prawa cywilnego.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo nowych technologii, dlatego swoją wiedzę pogłębia w warszawskim Centrum Praw Własności Intelektualnej (Szkoła IT&TMT).

Prywatnie miłośnik aktywności fizycznej, w szczególności górskich wędrówek.

Aplikant radcowski

Dagna

Przewoźniczek

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych. Jej specjalnością są zagadnienia z prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, jak również procedury cywilnej.

Prywatnie miłośniczka kotów i włoskiej kuchni.

Aplikant adwokacki

Agnieszka

Ratajczyk

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku prawo.

Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując we wrocławskich kancelariach oraz brytyjskiej spółce zajmującej się pozyskiwaniem inwestorów i funduszy inwestycyjnych oraz świadczeniem usług prawnych na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii.
Jej mocną stroną jest postępowanie cywilne, rodzinne oraz karne ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości zorganizowanej.

Posługuje się językiem angielskim, w tym Legal English.

Prywatnie pasjonatka tańca latynoamerykańskiego.

aplikantka adwokacka

Paulina

Pawlak

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, klientów indywidualnych, jak i jednostek samorządu terytorialnego, które zdobywała we wrocławskich kancelariach.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalista ds. prawnych

Małgorzata

Milewska-Matlak

Jej specjalność to dochodzenie roszczeń. Z sukcesami zajmuje się także bieżącą obsługą spółek handlowych. W codziennej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Specjalista ds. prawnych

Agata

Lewandowska

Absolwentka Uniwersytetu WSB Merito Wrocław.

Dzięki systematycznej pracy oraz wytrwałości w realizacji swoich celów zdobyła już na etapie studiów dużą wiedzę z dziedziny prawa cywilnego pracując we wrocławskich kancelariach.

Specjalizuje się w skutecznym dochodzeniu roszczeń oraz wykazuje zainteresowanie zarówno prawem administracyjnym, jak i karnym.

Specjalista ds. prawnych

Justyna

Pachołek

Studentka Prawa oraz Ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poza doświadczeniem w procesie cywilnym, specjalizuje się również w prawie podatkowym oraz gospodarczym.

Paulina Odrożek

Specjalista ds. prawnych

Paulina

Odrozek

Studentka Prawa w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.

Zajmuje się wsparciem administracyjnym Kancelarii. Sporządza projekty pism procesowych, przygotowuje informacje prawne dla klientów, rejestruje czynności i zdarzenia w prowadzonych sprawach oraz asystuje prawnikom w ich działaniach.

Prywatnie medalistka międzynarodowych mistrzostw Karate Kyokushin oraz pasjonatka malarstwa.

kierownik sekretariatu

Izabela

Malinowska

Rządzi twardą ręką naszym sekretariatem. Zawsze uśmiechnięta i perfekcyjnie zorganizowana. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w jednej z wiodących wrocławskich kancelarii prawnych.

Odpowiada za kompleksową obsługę biura kancelarii, obieg dokumentacji, ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługę spotkań, kontakt z klientami, sądami oraz innymi instytucjami. Prowadzi kalendarz kancelarii, monitoruje terminowość zadań oraz asystuje pracownikom i wspólnikom w realizacji zadań w kancelarii.

Z kancelarią związana od marca 2019 roku.

pracownik sekretariatu

Dorota

Wrotkowska

Dobry duch naszej Kancelarii. Czuwa nad prawidłową pracą sekretariatu i perfekcyjną obsługą biura kancelarii. Nadzoruje obieg dokumentów oraz ewidencjonowanie korespondencji, a także asystuje pracownikom w realizacji ich zadań.

Doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym zdobywała w dużej firmie telekomunikacyjnej oraz firmie reklamowej. Z kancelarią związana od grudnia 2020 roku.

pracownik sekretariatu

Anna

Bobowska

Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Z codziennym ładunkiem pozytywnej energii wspiera prawników w prowadzonych sprawach, czuwając nad odpowiednim przepływem informacji. Prowadzi kalendarz kancelarii i monitoruje terminowość zadań. Pod jej nadzorem jest m.in. obieg dokumentów oraz ewidencjonowanie korespondencji. Zawsze pomocna w sprawach trudnych i wyjątkowych.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawniczych.

Paulina Skalska

Specjalista ds. marketingu

Paulina

Skalska

Absolwentka studiów ekonomicznych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Studentka Wrocławskiej Akademii Biznesu na kierunku Zarządzanie: marketing internetowy.

Posiada doświadczenie jako specjalista ds.marketingu w branży szkoleniowej.  Zajmuje się wsparciem działu marketingu Kancelarii. Przygotowuje treści oraz posty na social media, dba o komunikację z klientem oraz organizuje szkolenia i konferencje.

Prywatnie miłośniczka sportów siłowych, sylwetkowych oraz trener personalny.

umów się
na spotkanie

chevron-up