Ochrona danych osobowych - RODO dla firm

Na czym polega ochrona danych osobowych w firmach? Wdrożenie RODO, przetwarzanie danych osobowych i przygotowanie dokumentacji w Twojej firmie dzięki Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych s.c.

Ochrona danych osobowych - RODO dla firm

Nasza kancelaria zapewnia kompleksową obsługę w zakresie wdrożenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia RODO. Przygotowujemy pełną dokumentację, szkolimy i doradzamy. Sprawdź, jak wygląda współpraca z naszą Kancelarią!
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych na stałe zagościło w polskim systemie prawnych, a co za tym idzie, jest też nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu. Zgodnie z RODO dane osobowe stanowią wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Czy prowadzisz fanpage, stronę internetową, sklep internetowy czy organizujesz konkurs, za każdym razem dochodzi do zbierania danych osobowych w mniejszym lub większym zakresie. Jako przedsiębiorca powinieneś wdrożyć procedury związane z ochroną danych osobowych i przestrzegać ich, co jest Twoim obowiązek jako administratora danych osobowych.

W zakresie naszych usług znajdziesz:

 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji RODO dla Twojej firmy,
 • audyt wdrożonej procedury i dokumentacji,
 • szkolenia RODO dla kadry zarządzającej, pracowników lub inspektora ochrony danych osobowych,
 • szkolenia RODO skierowane do konkretnej branży,
 • reprezentację przed organami administracji publicznej.

Ius est ars boni et aequi (D. 1.1.1 pr.) – Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.

Ochrona danych osobowych w firmie- dokumentacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na czym polega ochrona danych osobowych? Ochrona danych osobowych w firmie jest kluczowym elementem zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami prawa. W dobie cyfryzacji i coraz większej ilości przetwarzanych informacji przedsiębiorstwa muszą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad określonych w RODO. Efektywna ochrona danych osobowych obejmuje wdrożenie odpowiednich polityk i procedur, regularne szkolenia dla pracowników oraz stosowanie technologii zabezpieczających dane przed nieuprawnionym dostępem i wyciekiem. Niektóre firmy powinny również wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych (IOD), który będzie nadzorował zgodność działań z RODO oraz monitorował przestrzeganie przepisów. Dbałość o ochronę danych osobowych nie tylko chroni przed potencjalnymi karami, ale także buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych, wzmacniając reputację firmy na rynku.

W ramach naszej oferty tworzymy pakiety dokumentów wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, w tym m.in.:

 • Politykę prywatności,
 • Politykę bezpieczeństwa danych,
 • Zgody (wykorzystanie wizerunku pracownika/współpracownika, na przetwarzanie danych osobowych),
 • Wykaz osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Rejestry (czynności przetwarzania, naruszeń ochrony danych osobowych, podmiotów przetwarzających, realizacji żądań podmiotów),
 • Analizę ryzyka,
 • Klauzule informacyjne (dla klienta, pracownika/współpracownika, dot. rekrutacji, do CV),
 • Informację i checkbox pod formularzem kontaktowym,
 • Wzór umowy powierzenia danych osobowych.

Dokumenty przygotowywanie są ściśle na podstawie charakteru prowadzonej działalności Klienta oraz formy pozyskiwania przez niego danych osobowych. Dokumenty zawierają wszelkie obowiązki informacyjne administratora danych jak kwestie dostępu do danych, sprzeciw do przetwarzania danych czy inne zapisy wynikające z przepisów RODO. Zwracamy uwagę na przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, danych wrażliwych, środków komunikacji oraz formy, w jakich dane są zbierane. Dzięki naszemu pakietowi dokumentów przygotowanemu przez doświadczonych radców prawnych i adwokatów w zakresie ochrony danych osobowych masz pewność, że Twoja firma działa zgodnie z prawem.

Przeprowadzenie audytu w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO

Jeśli Twoja firma wdrożyła już przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, ale nie masz pewności, czy dane osobowe przetwarzane są poprawnie, które dane dotyczą konieczności ich ochrony czy masz wątpliwości co do aktualności Twoich dokumentów oraz rejestrów to nasza Kancelaria oferuje kompleksowy audyt polegający na sprawdzeniu wdrożonych przez Ciebie procedur i dokumentacji.
Efektem końcowym audytu jest zwrócenie uwagi na błędy w procedurze, dokonanie poprawek lub uzupełnienie obowiązkowej dokumentacji oraz zalecenia związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym zabezpieczenia danych dotyczących szczególnych kategorii, jak np. zdrowia.

Szkolenia RODO dla kadry zarządzającej, pracowników oraz inspektora ochrony danych osobowych

Prowadzimy aktywnie szkolenia dotyczące pozyskiwania danych osobowych oraz obowiązków wynikających z przepisów ustawy. Szkolenia przeznaczone są dla kadry zarządzającej, pracowników, ale również powołanego w przedsiębiorstwie inspektora ochrony danych osobowych. Szkolenia te są dostosowane do różnych poziomów wiedzy uczestników, od podstawowych zasad dla pracowników po zaawansowane tematy dla kadry zarządzającej.
Dzięki tym szkoleniom pracownicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie zarządzać danymi osobowymi, minimalizując ryzyko naruszeń i kar. Oferujemy również szkolenia przeznaczone dla konkretnej branży, jak np. branża nieruchomości. Nasze szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych prawników, w formule stacjonarnej lub online a każde szkolenie zakończone jest certyfikatem. Profesjonalne szkolenia z RODO wspierają przedsiębiorstwa w budowaniu kultury ochrony danych, co przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów oraz ochrony reputacji firmy.

Reprezentacja administratora danych osobowych w zakresie naruszenia ochrony danych osobowych

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Specjalizując się w ochronie danych, oferujemy kompleksową pomoc, w tym doradztwo prawne, przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz reprezentowanie przedsiębiorcy podczas kontroli i postępowań prowadzonych przez UODO.
Nasi prawnicy pomagają również w ocenie zgodności działań przedsiębiorcy z RODO oraz w zarządzaniu incydentami naruszenia danych. Profesjonalna reprezentacja zapewnia przedsiębiorcy ochronę prawną, minimalizując ryzyko nałożenia kar oraz wspierając w skutecznym wdrażaniu polityki ochrony danych. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na swojej działalności, mając pewność, że kwestie związane z ochroną danych są odpowiednio zarządzane.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszą kancelarią prawną!

Jeśli są Państwo zainteresowani obsługą spraw z zakresu prawa pracy to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią poprzez wypełnienie formularza kontaktowego bądź poprzez adres e-mail: kontakt@kancelaria-jp.pl

umów się
na spotkanie

chevron-up