nasze specjalizacje

Nasze specjalizacje

Wspieramy firmy w codziennej działalności biznesowej, jak również w sporach sądowych i kontaktach z urzędami.

Klientom indywidualnym pomagamy w życiowych problemach prawnych. Zapewniamy doradztwo, reprezentację w rozmowach ugodowych oraz sprawach sądowych. Znamy  się na prawie nieruchomości, umów, spadkowym  i rodzinnym.

bankowość i finanse

Kancelaria naturalnego wyboru dla rynku finansowego

Trzon Jaroch-Pakos stanowią radcowie związani od lat z bankowością i rynkiem ubezpieczeń. Znamy bolączki sektora bankowego oraz wyzwania, z którymi mierzy się na co dzień. Rozumiemy potrzeby klientów instytucjonalnych.

 • obsługa roszczeń masowych – wiemy nie tylko jak reprezentować przedsiębiorcę w rozmowach ugodowych, sporach sądowych, ale potrafimy także efektywnie zorganizować proces sprawozdawczy dostosowany do potrzeb Klienta
 • sprawy o kredyty frankowe – reprezentacja banku
 • obsługa innych sporów sądowych z zakresu prawa konsumenckiego  i  gospodarczego
 • reprezentacja w postępowaniach przed UOKiK i SOKiK
 • wsparcie prawne w zakresie wymogów wynikających z prawa konsumenckiego
 • spory o roszczenia z umów agencyjnych
 • bancassurance – doradztwo prawne
 • compliance / zarządzanie ryzykiem prawnym
 • polityka wynagrodzeń, w tym polityka wynagradzania material risk takers
 • metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.
 • mediacje i negocjacje, opracowanie i zawieranie ugód

prawo ubezpieczeniowe

Obsługa ubezpieczycieli, agentów i multiagentów

Zapewniamy fachowe wsparcie firmom funkcjonującym od dawna na rynku, jak również podmiotom, które dopiero rozpoczynają lub planują rozpocząć działalność w sektorze ubezpieczeń. Reprezentujemy naszych klientów w sporach z ubezpieczającymi, ubezpieczonymi i poszkodowanymi na gruncie prawa konsumenckiego, cywilnego i gospodarczego. Pomagamy w kontaktach z instytucjami nadzoru i reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych oraz sporach sądowych z  ich udziałem.

 • reprezentacja ubezpieczycieli przed sądami i urzędami
 • reprezentacja w sporach z konsumentami i przedsiębiorcami
 • analiza ryzyk prawnych wynikających z  decyzji biznesowych
 • bancassurance
 • pomoc w sprawach z zakresu outsourcingu
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • udział w mediacjach

windykacje należności

Zapewniamy profesjonalną obsługę windykacyjną firm oraz Klientów Indywidualnych

Szukasz kancelarii, która skutecznie przeprowadzi Cię przez proces windykacji? Trafiłeś w dobre miejsce. Zajmujemy się zarówno windykacją polubowną jak i sądową, dostarczając Klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

 • prowadzenie windykacji polubownej, w tym postępowań ugodowych oraz mediacyjnych,
 • zgłoszenie wierzytelności do rejestru długów,
 • obsługa procesu sprzedaży wierzytelności,
 • prowadzenie sporu sądowego i reprezentacja Klienta przed sądami,
 • wszczęcie i nadzorowanie postępowania egzekucyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

prawo gospodarcze

Bezpieczeństwo firm i osób zarządzających

Poruszamy się biegle w labiryntach prawa gospodarczego. Współpracujemy przy trudnych sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy, ale również w ramach bieżącej obsługi. Zapewniamy fachowe doradztwo i wsparcie na każdym etapie i w każdym aspekcie funkcjonowania firmy. W efekcie - poprzez minimalizację ryzyka prawnego – zapewniamy bezpieczne funkcjonowanie firmom i osobom zarządzającym.

 • kompleksowa obsługa spółek
 • reprezentacja przed sądami i urzędami

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

prawo rodzinne

Wyczucie i efektywność

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw rodzinnych, zapewniając kompleksową i profesjonalną pomoc prawna w kwestiach związanych z rozwodami, separacjami, opieką nad dziećmi, czy alimentami. To trudna dziedzina, wymagająca wyczucia i delikatności. Potrafimy połączyć te cechy z konkretnym i efektywnym podejściem do sprawy oraz doświadczeniem w sporach sądowych. Nasz zespół wyspecjalizowanych prawników zapewnia wsparcie i doradztwo w trudnych sytuacjach rodzinnych, dbając o dobro Klienta i jego najbliższych.

Reprezentacja w sprawach o:

 • rozwód lub seperację
 • alimenty
 • ustalenie opieki nad dzieckiem
 • pozbawienie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • podział majątku

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

prawo spadkowe

Pewność w gąszczu prawnych zawiłości

Potrafimy poprowadzić Klienta przez zawiłe arkana prawa spadkowego. Kto dziedziczy, jak podzielić spadek, w jaki sposób rozliczyć zachowek? Znajdziemy odpowiedzi na Twoje  pytania, a jeżeli zajdzie potrzeba  - będziemy reprezentować Twoje interesy w sądzie.

postępowanie sądowe

Profesjonalna i kompleksowa reprezentacja

Nawet trudne sprawy można wygrywać na sali sądowej. Odpowiednie przygotowanie, doświadczenie, a nade wszystko umiejętności indywidualne pełnomocnika mogą zdecydować o losach procesu.

Reprezentując klienta, łączymy profesjonalizm z determinacją w dążeniu do wygranej. Znamy się na tajnikach postępowania procesowego, a w sądzie i na etapie przygotowań dajemy z siebie wszystko.

Podejmujemy się prowadzenia spraw cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

 • ponadprzeciętne doswiadczenie
 • skuteczna reprezentacja
 • owocne mediacje
 • fachowe wsparcie przed urzędami

prawo pracy

Fachowe wsparcie dla polityki kadrowej

Realizujemy obsługę prawną z zakresu prawa pracy. To niezbędny prawnie i coraz istotniejszy ekonomicznie element działalności naszych klientów. Pomagamy minimalizować ryzyko sporów i efektywnie zapobiegać zagrożeniom prawnym.

Wspieramy zarówno w kwestiach bieżących, jak i wymagających specjalnego postępowania, jak np. przejście zakładu na nowego właściciela. Nigdy nie tracimy z pola widzenia potrzeb biznesowych przedsiębiorców. Umożliwiamy prowadzenie optymalnej polityki kadrowej w sposób zgodny z wymogami prawa.

 • prawna obsługa zwolnień i zatrudniania kadry menedżerskiej
 • zakaz konkurencji i konflikty interesów
 • zwolnienia indywidualne oraz grupowe
 • urlopy, choroby, nieobecności
 • uprawnienia pracodawców

prawo konsumenckie

Nasza codzienność

Znakomicie orientujemy się w zagadnieniach z zakresu  prawa konsumenckiego, szczególnie dotyczącego kredytów konsumenckich,  hipotecznych,  ubezpieczeń, sprzedaży łączonej, krzyżowej oraz wiązanej. Posiadamy doświadczenie w kontaktach z regulatorami i postępowaniach przed UOKiK i SOKiK.

prawo nieruchomości

Pewność obrotu w poważnych inwestycjach

Posiadamy doświadczenie w opracowaniu  i przygotowaniu umów dotyczących sprzedaży  i komercjalizacji nieruchomości, umów „deweloperskich”, a także w sprawach  działowych,  o zasiedzenie, służebność przesyłu, z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.  Współpracujemy z doświadczonymi notariuszami.

ochrona danych

Bezpieczne dane osobowe

Nasi specjaliści zajmowali się tą dziedziną przed wejściem w życie RODO i czynimy to nadal. Posiadamy doświadczenie w reprezentacji instytucji finansowych przed PUODO (wcześniej GIODO), Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym.

negocjacje i mediacje

Profesjonalna pomoc w mediacjach

Zapewniamy naszym klientom profesjonalne wsparcie i reprezentację w prowadzonych negocjacjach oraz mediacjach. Posiadamy praktyczne doświadczenie w zakresie negocjacji i mediacji. W naszym zespole znajdziesz prawników, którzy są mediatorami wpisanymi na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, specjalizujących się w mediacjach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ochrona sygnalistów

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie systemu ochrony sygnalistów.

W zakresie ochrony sygnalistów zapewniamy bezpieczeństwo prawne, zgodność z obowiązującymi przepisami i poufność danych. Dzięki naszym rozwiązaniom możliwość dokonywania powiadomienia o naruszeniu i komunikacja z sygnalistą będzie znacznie ułatwiona.

 • przeprowadzeniu szkoleń dla podmiotów obowiązanych i ich pracowników z zakresu obowiązków i praw wynikających z dyrektywy unijnej oraz polskiej ustawy o ochronie sygnalistów
 • przeprowadzeniu wewnętrznego audytu z zakresu zgodności dokumentacji i wewnętrznej regulacji podmiotu z obowiązującymi przepisami dotyczących ochrony danych osobowych oraz ochrony sygnalistów
 • bieżącym wsparciu prawnym w zakresie obsługi zgłoszeń
 • nadzorze nad procedurą, rejestrem zgłoszeń i dokumentacją wewnętrzną dotyczącą  sygnalistów, a także przestrzeganiem zasad poufności i anonimowości zgłoszeń
 • doraźnym wsparciu w procesie obsługi i wyjaśniania potencjalnych naruszeń zgłaszanych przez sygnalistów

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

umów się
na spotkanie

chevron-up