prowadzenie postępowań sądowych

Postępowania sądowe

Nasza Kancelaria prawna posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, w szczególności w reprezentowaniu Klientów przed sądami cywilnymi, rodzinnymi oraz administracyjnymi.

Prowadzenie postępowań sądowych

Postępowania sądowe wymagają nie tylko wiedzy prawnej, ale i doświadczenia w występowaniu przed sądem jako profesjonalny pełnomocnik. Prowadzenie postępowań sądowych to jedna z naszych specjalizacji, w której posiadamy wieloletnie doświadczenie. Rocznie nasi radcowie prawni i adwokaci prowadzą kilka tysięcy spraw, które wymagają od nich zaangażowania w trakcie trwania całego procesu.
Nasza praca obejmuje reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi na każdym etapie postępowania - od wniesienia pozwu po rozstrzygnięcie sprawy. Nasz zespół radców prawnych oraz mediatorów działa w interesie Klientów, starając się osiągnąć korzystne rozstrzygnięcia sporów.

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu:

  • spraw bankowych i ubezpieczeniowych,
  • prawa gospodarczego,
  • prawa rodzinnego,
  • prawa pracy,
  • prawa cywilnego,
  • prawa administracyjnego.

Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (D. 1.3.17) – Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustaw, lecz ich treści i mocy działania.

Zakres usług naszej Kancelarii w sporach sądowych

Prowadzenie postępowań sądowych wymaga znajomości przepisów postępowania, umiejętności prezentacji uzasadnień i faktów oraz skutecznego przedstawiania żądań i wniosków. Nasza Kancelaria prawna świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące zarówno doradztwo przed wszczęciem postępowania, jak i reprezentowanie Klientów w toku postępowania sądowego. Nasi prawnicy mają doświadczenie w prowadzeniu spraw przed różnymi sądami, od sądów pierwszej instancji po Sąd Najwyższy.
Zakres usług naszej Kancelarii to przede wszystkim sprawy bankowe, ubezpieczeniowe, o zapłatę (zobacz więcej: windykacja należności), sprawy rodzinne, sprawy o odszkodowanie, sprawy z zakresu prawa pracy, sprawy gospodarcze czy inne szeroko rozumiane sprawy cywilne. Specjalizujemy się także w sprawach administracyjnych z zakresu prawa nieruchomości.

Polubowne rozwiązywanie sporów

Wszczęcie postępowania sądowego powinna uprzedzić próba zakończenia sporu w sposób polubowny. Nierzadko zatem pierwszą czynnością jeszcze przed wniesieniem pozwu będzie wysłanie do drugiej strony wezwania do zapłaty lub innego pisma wzywającego do działania lub zaniechania naruszeń. Dopiero przy odmowie bądź braku jakiejkolwiek reakcji ze strony przeciwnika składany jest pozew.
Przy naszej Kancelarii działa również Centrum Mediacji Jaroch Pakos, z którego usług mogą skorzystać nasi Klienci. Nasz doświadczony zespół mediatorów oferuje neutralne i profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu sporów, umożliwiając stronom znalezienie wspólnego porozumienia bez konieczności wchodzenia na drogę sądową. Dzięki indywidualnemu podejściu, opartemu na aktywnym słuchaniu, empatii i znajdowaniu rozwiązań win-win, zapewniamy skuteczne i satysfakcjonujące rezultaty dla wszystkich zaangażowanych stron.

Reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi: cywilnymi i administracyjnymi

Jeszcze na etapie przyjęcia zlecenia informujemy Klienta o wszelkich kosztach wynikających z naszego udziału w postępowaniu, ale również kosztach postępowania, aby Klient miał pełną wiedzę dotyczącą prowadzonej sprawy. Przy wnoszeniu powództwa bądź sporządzaniu odpowiedzi na pozew lub sprzeciwu bądź zarzutów do nakazu zapłaty, kierujemy się zasadą maksymalizacji interesów Klienta dążąc do jak najlepszego rozstrzygnięcia i zaspokojenia jego roszczenia. Odbywamy spotkania oraz rozmowy telefoniczne z Klientem, gromadzimy dowody w oparciu o stan faktyczny i wywodzone żądania.
Inicjatywa dowodowa spoczywa na tym, kto z określonego faktu wywodzi skutki prawne, zatem w treści pierwszego pisma procesowego jesteśmy zobligowani co do zasady wskazać wszystkie argumenty i dowody przemawiające na korzyść naszego Klienta. W trakcie trwania postępowania w pierwszej instancji postępowania sądowego sporządzamy kolejne pisma procesowe reagując właściwie szybko na czynności podejmowane przez stronę przeciwną. Prowadzenie spraw sądowych obejmuje również uczestnictwo w rozprawach, do których jesteśmy zawsze przygotowani. W toku postępowania szczególną uwagę poświęcamy przesłuchiwaniu świadków oraz stron postępowania.

Reprezentacja Klienta w postępowaniach procesowych przed sądem II instancji

Nasza Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia, w tym zażaleń na postanowienia sądu zgodnie z przepisami postępowania.
Nasz zespół prawników dokładnie analizuje sprawę i uzasadnienie sądu I instancji, przygotowuje solidną argumentację oraz skutecznie prezentuje je na korzyść Klienta. Dbamy o każdy szczegół, dążąc do osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia sprawy.

Dlaczego nasza kancelaria?

Wybierając naszą Kancelarię do prowadzenia spraw sądowych, wybierasz profesjonalizm, doświadczenie i skuteczność. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych prawników oraz mediatorów dba o interesy naszych Klientów na każdym etapie postępowania. Dzięki indywidualnemu podejściu i dogłębnej znajomości prawa, zapewniamy kompleksową obsługę prawna, obejmującą reprezentację przed różnymi sądami oraz wsparcie w rozwiązywaniu sporów. Wybierając naszą Kancelarię, wybierasz partnera, który skutecznie broni Twoich interesów i dąży do osiągnięcia korzystnych rezultatów.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź mailowego, a także zapraszamy na bezpłatne spotkanie, w którym przedstawimy Ci naszą ofertę i dopasujemy ją do Twoich potrzeb.

kontakt@kancelaria-jp.pl tel. 880 383 880

umów się
na spotkanie

chevron-up