Wąska specjalizacja szerokie kompetencje

Dzięki licznemu zespołowi specjalistów jesteśmy w stanie dobrać osoby o najlepszych predyspozycjach do każdej konkretnej sprawy.

Wspólnik

Radca prawny

Marta

Jaroch-Konwent

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Otworzyła przewód doktorski pod opieką naukową prof. dr. hab. Fryderyka Zolla na Uniwersytecie Jagiellońskim „Abuzywność klauzul nieuzgodnionych indywidualnie a ogólne granice kształtowania treści czynności prawnej”. Jest również autorem publikacji naukowej z zakresu prawa bankowego („Potrącenie wierzytelności banku z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego”, Transformacje Prawa Prywatnego, Kraków 2016, nr 3).

Biegle posługuje się językiem angielskim. W roku 2013 została zatrudniona na stanowisku radcy prawnego Euro Bank S.A., gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w dziedzinie produktów bankowych, w tym kredytu konsumenckiego oraz produktów ubezpieczeniowych we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym - od etapu wstępnych analiz prawno-biznesowych, poprzez wdrożenie produktu do oferty banku (w tym w wdrożenie procesów zawierania umów w procesie online), aż do kontroli procesów posprzedażowych i dostosowywania istniejącej już oferty do zmieniających się regulacji prawnych, w tym rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Wspólnik

Radca prawny

Agnieszka

Pakos

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku prawo. W latach 2003 – 2006 odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Legnicy, którą zakończyła egzaminem sędziowskim. W 2007 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

Od 2007 r. prowadziła własną działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego, a od 2011 r. do 2018 r. pracowała w Euro Bank S.A. na stanowisku radcy prawnego. W ramach prowadzonych spraw i powierzonych obowiązków zajmowała się przede wszystkim reprezentowaniem banku w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym. Specjalizowała się w obsłudze produktów kredytowych, zarówno kredytów konsumenckich jak i hipotecznych, a także produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami, uczestnicząc m.in. w tworzeniu regulaminów produktowych i wspieraniu obsługi procesu reklamacyjnego w obszarze tych produktów, wdrażaniu zmian wynikających ze zmiany regulacji prawnych lub rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada gruntowną wiedzę i praktykę w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, a także doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych.

Dyrektor Zarządzająca

Radca prawny

Monika

Stasiak-Magryta

Ekspertka prawa bankowego i konsumenckiego - w swojej karierze nadzorowała prawną obsługę kilku dużych banków. Specjalizuje się także w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Uzupełnieniem tych zawodowych specjalności jest ochrona danych osobowych oraz szeroko rozumiane prawo ochrony konsumenta.

Doświadczona zarówno w bieżącej obsłudze prawnej, jak i w reprezentowaniu klienta w sporach sądowych. Doskonale czuje się w skomplikowanych sprawach gospodarczych.

Nie jest jej obce tworzenie i wdrażanie strategii biznesowych, planów i procesów, a kompetencje do utrzymywania pozytywnych relacji i doskonałe umiejętności komunikacyjne ze współpracownikami, jak i klientami, partnerami i dostawcami pozwalają jej budować przyjazne środowisko pracy i wspierać rozwój firmy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Włada biegle językiem angielskim – także legal English.

 

Koordynator zespołu

Radca prawny

Jędrzej

Klonowski

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w szczególności w prawie umów, a także sprawach dotyczących łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, przestępstw skarbowych oraz przestępczości zorganizowanej. Na sali sądowej lepiej mieć go po swojej stronie – nie ma dla niego spraw przegranych, a przeciwnikom nie wybacza błędów.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zdając egzamin zawodowy z wyróżnieniem.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Koordynator zespołu

Radca Prawny

Karolina

Perdek

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego, handlowego, bankowego, oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Jej mocną stroną jest także skuteczna reprezentacja klientów w sporach sądowych.

Kompetencje zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach świadczących kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym spółek prawa handlowego. Różnorodność spraw pozwoliła jej uzyskać szeroki ogląd problemów prawno-biznesowych, co wykorzystuje w codziennej praktyce.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Włada biegle językiem angielskim – także legal English.

Koordynator zespołu

Adwokat

Justyna

Mazurek

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, zdobywając tytuł zawodowy adwokata.

Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach adwokackich oraz w dziale prawnym Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Pracowała m.in. przy kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, realizując zadania związane z przekształceniami i bieżącą obsługą prawną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem spółek handlowych, prawem gospodarczym oraz postępowania z zakresu prawa karnego.

Koordynator zespołu

Radca prawny

Justyna

Gruszka-Jeleń

Biegle porusza się w skomplikowanych meandrach prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego. Jest nie tylko radcą prawnym, ale i cenionym mediatorem - jej specjalnością są spory klientów z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi dużymi podmiotami rynku finansowego.

Relacje z Klientami opiera na rzetelności i zaufaniu. Wierzy w otwartą i wyczerpującą komunikację jako najlepszą drogę do porozumienia. Dzięki podwójnemu wykształceniu prawno-ekonomicznemu szybko znajduje wspólny język z przedsiębiorcami i kadrą zarządzającą. Poza sprawami cywilnymi interesuje się prawem administracyjnym, karnym i rodzinnym.

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II w Lublinie, a także kierunku Ekonomia na tym samym Wydziale. Mediator wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Prywatnie pasjonatka jeździectwa.

Radca Prawny

Mariola

Zawadzka

W swojej karierze wygrała już kilkaset spraw, a bilans stale rośnie. Prowadziła wiele medialnych procesów odszkodowawczych i głośnych sporów gospodarczych. Zanim do nas dołączyła, pracowała dla największych wrocławskich kancelarii. Wprowadzała spółki na GPW, doradzała zarządom, świadczyła bieżącą pomoc prawną.

Prawo gospodarcze poznała od podszewki, pracując w Wydziale Gospodarczym i Upadłościowym jednego z wielkopolskich sądów. W 2008 r porzuciła sądowy etat, by założyć togę radcowską. Od tego czasu jest nieocenionym wsparciem dla klientów biznesowych. Poza prawem cywilnym specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Prawo oraz Zarządzenie i Marketing o specjalności zarządzenie jednostkami gospodarczymi. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i mama 4 letniego syna.

Radca prawny

Anna

Biczysko

Uprawnienia zawodowe zdobyła w 2011 r. Od tego czasu specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. W swojej karierze pracowała dla Niestandaryzowanych Sekurytyzowanych Funduszy Inwestycyjnych oraz dużego Banku.

Brała udział w negocjacjach kontraktów oraz licznych mediacjach. Prowadziła też z sukcesami własną kancelarię. W Jaroch-Pakos praktykuje w obszarze postępowań sądowych dotyczących tematyki finansowej i bankowej. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Radca prawny

Ewelina

Jasion

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

Prawnik o wieloletnim doświadczeniu w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji oraz rejestruje znaki towarowe w Polsce oraz za granicą.

W naszej kancelarii świadczy również usługi z zakresu marketingu prawniczego, organizuje szkolenia zawodowe i konferencje.

Radca prawny

Justyna

Jakubecka

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zdobywała podczas pracy we wrocławskich kancelariach radcowskich specjalizujących się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorców oraz w procesach cywilnych.

Posługuje się językiem niemieckim.

Radca prawny

Dominika

Iwańczyk-Sudzińska

Doświadczenie zdobywała w kancelariach Warszawy i Wrocławia. W tym czasie obsługiwała zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w sprawach z dochodzenia roszczeń i prawie spółek handlowych. Jej mocną stroną jest także postępowanie cywilne oraz prawo rodzinne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim.

Radca prawny

Jakub

Orchowski

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych administracji publicznej. Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa spółek handlowych, dochodzeniem roszczeń oraz w instytucjach administracji samorządowej świadcząc obsługę prawną dla jednostek budżetowych.

Adwokatka

Dominika

Mazur

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w szczególności w prawie umów, a także sprawach cywilnych dotyczących prawa własności nieruchomości.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prywatnie zapalona snowboardzistka i miłośniczka wspinaczki.

Adwokat

Justyna

Kowalczyk

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikację adwokacką odbywała we wrocławskiej i warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Tytuł adwokata uzyskała w 2010 r.

 Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z wrocławskimi i warszawskimi Kancelariami prawnymi o profilu gospodarczym. Przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. Była zaangażowana w obsługę kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów, w tym Instytutów PAN. Odpowiedzialna za przeprowadzenie licznych szkoleń i webinariów. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym z naciskiem na spory gospodarcze, redagowanie i opiniowanie umów oraz obsługę spółek. Przez dwa lata jako ekspert prawny przedstawiała swoje stanowisko w serwisach informacyjnych Polsat News, TVN24 oraz Faktach TVN. Włada językiem angielskim.

 

Adwokat

Katarzyna

Suszek-Fiszer

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych oraz doradztwie prawnym dla biznesu. Z zaangażowaniem reprezentuje Klientów w sporach sądowych.

Kompetencje zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach świadczących kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym spółek prawa handlowego oraz jako prawnik wewnętrzny. Prowadzone sprawy oraz napotkane problemy pozwoliły jej na zdobycie doświadczenia oraz kompleksowe podejście do problemów Klientów.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Włada językiem angielskim.

 

 

Adwokat

Marzena

Szczerba

Absolwentka studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz uczestniczka studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Aplikację adwokacką odbyła we Wrocławiu i w 2020 roku została tu wpisana na listę adwokatów.

Adwokat z doświadczeniem w sprawach rodzinnych, karnych oraz kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Specjalizuje się także w prawie własności intelektualnej, szczególnie prawie autorskim (sporządzanie umów w obszarze muzyki i fotografii). Umiejętności zdobywała zarówno w warszawskich, jak i wrocławskich kancelariach.

W wolnych chwilach fotografuje, czyta książki i jeździ na rowerze (szosowym oraz MTB).
Włada językiem angielskim  oraz niemieckim, a obecnie uczy się języka włoskiego.
Znajomość biznesowego angielskiego języka potwierdzona certyfikatem The European Language Certificate in English for Business Purposes.

Adwokat

Marcelina

Miśkowiec

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku prawo. W pracy magisterskiej zajęła się tematyką „Reprezentacji małoletniego pokrzywdzonego w polskim procesie karnym”.

Doświadczenie zawodowe potrzebne do wykonywania zawodu zdobywała już w trakcie studiów, pracując we wrocławskich kancelariach, a podczas odbywania aplikacji adwokackiej także we wrocławskich sądach i prokuraturach.  

W zakresie jej zainteresowań znajduje się prawo medyczne, karne oraz cywilne.  

Adwokat

Natalia

Kijaczko

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.

Ukończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie prawnicze zbierała już od pierwszego roku studiów - praktykowała w renomowanych kancelariach prawnych we Wrocławiu, zajmujących się różnymi dziedzinami prawa, co ugruntowało jej wiedzę oraz ukształtowało technikę wykonywania zawodu adwokata.

Do prowadzonych przez siebie spraw podchodzi z ogromnym zaangażowaniem i niezwykłą skrupulatnością. Regularnie poszerza swoją wiedzę prawną, biorąc udział w licznych szkoleniach dokształcających, dzięki czemu pozostaje na bieżąco z nowelizacjami aktów prawnych i najnowszym orzecznictwem sądów powszechnych.

Prywatnie uwielbia literaturę grozy oraz filmy w tej tematyce, a także podróże i poznawanie innych kultur.

Aplikant radcowski

Damian

Jacenko

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aktualnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów, w kancelarii specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym, rodzinnym, transportowym i administracyjnym. Nie stroni od żadnej gałęzi prawa cywilnego.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo nowych technologii, dlatego swoją wiedzę pogłębia w warszawskim Centrum Praw Własności Intelektualnej (Szkoła IT&TMT).

Prywatnie miłośnik aktywności fizycznej, w szczególności górskich wędrówek.

Aplikant radcowski

Dagna

Kwiatkowska

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak również klientów indywidualnych. Jej specjalnością są zagadnienia z prawa cywilnego, prawa spółek handlowych, jak również procedury cywilnej.

Prywatnie miłośniczka kotów i włoskiej kuchni.

Aplikant adwokacki

Agnieszka

Ratajczyk

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku prawo.

Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując we wrocławskich kancelariach oraz brytyjskiej spółce zajmującej się pozyskiwaniem inwestorów i funduszy inwestycyjnych oraz świadczeniem usług prawnych na terenie Polski oraz Wielkiej Brytanii.
Jej mocną stroną jest postępowanie cywilne, rodzinne oraz karne ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości zorganizowanej.

Posługuje się językiem angielskim, w tym Legal English.

Prywatnie pasjonatka tańca latynoamerykańskiego.

Specjalista ds. prawnych

Małgorzata

Milewska-Matlak

Jej specjalność to dochodzenie roszczeń. Z sukcesami zajmuje się także bieżącą obsługą spółek handlowych. W codziennej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

Specjalista ds. prawnych

Agata

Lewandowska

Absolwentka Uniwersytetu WSB Merito Wrocław.

Dzięki systematycznej pracy oraz wytrwałości w realizacji swoich celów zdobyła już na etapie studiów dużą wiedzę z dziedziny prawa cywilnego pracując we wrocławskich kancelariach.

Specjalizuje się w skutecznym dochodzeniu roszczeń oraz wykazuje zainteresowanie zarówno prawem administracyjnym, jak i karnym.

Specjalista ds. prawnych

Justyna

Pachołek

Studentka Prawa oraz Ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Poza doświadczeniem w procesie cywilnym, specjalizuje się również w prawie podatkowym oraz gospodarczym.

kierownik sekretariatu

Izabela

Malinowska

Rządzi twardą ręką naszym sekretariatem. Zawsze uśmiechnięta i perfekcyjnie zorganizowana. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w jednej z wiodących wrocławskich kancelarii prawnych.

Odpowiada za kompleksową obsługę biura kancelarii, obieg dokumentacji, ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługę spotkań, kontakt z klientami, sądami oraz innymi instytucjami. Prowadzi kalendarz kancelarii, monitoruje terminowość zadań oraz asystuje pracownikom i wspólnikom w realizacji zadań w kancelarii.

Z kancelarią związana od marca 2019 roku.

pracownik sekretariatu

Dorota

Wrotkowska

Dobry duch naszej Kancelarii. Czuwa nad prawidłową pracą sekretariatu i perfekcyjną obsługą biura kancelarii. Nadzoruje obieg dokumentów oraz ewidencjonowanie korespondencji, a także asystuje pracownikom w realizacji ich zadań.

Doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym zdobywała w dużej firmie telekomunikacyjnej oraz firmie reklamowej. Z kancelarią związana od grudnia 2020 roku.

pracownik sekretariatu

Anna

Bobowska

Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Z codziennym ładunkiem pozytywnej energii wspiera prawników w prowadzonych sprawach, czuwając nad odpowiednim przepływem informacji. Prowadzi kalendarz kancelarii i monitoruje terminowość zadań. Pod jej nadzorem jest m.in. obieg dokumentów oraz ewidencjonowanie korespondencji. Zawsze pomocna w sprawach trudnych i wyjątkowych.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawniczych.

Specjalista ds. marketingu i komunikacji z klientem

Kamila

Stefaniak

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Zarządzanie Projektami Społecznymi.

W swojej pracy kieruje się odpowiedzialnością, zaangażowaniem i otwartością, gdyż dbanie o kontakt oraz współpraca z drugim człowiekiem, jak i najwyższe standardy wykonywanych obowiązków są u niej wartością nadrzędną. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w branży edukacyjnej i beauty.

W kancelarii zajmuje się marketingiem i komunikacją z Klientem.

umów się
na spotkanie

chevron-up