Wąska specjalizacja szerokie kompetencje

Dzięki licznemu zespołowi specjalistów jesteśmy w stanie dobrać osoby o najlepszych predyspozycjach do każdej konkretnej sprawy.

Wspólnik

Radca prawny

Marta

Jaroch-Konwent

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowego Studium Prawa Cywilnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Otworzyła przewód doktorski pod opieką naukową prof. dr. hab. Fryderyka Zolla na Uniwersytecie Jagiellońskim „Abuzywność klauzul nieuzgodnionych indywidualnie a ogólne granice kształtowania treści czynności prawnej”. Jest również autorem publikacji naukowej z zakresu prawa bankowego („Potrącenie wierzytelności banku z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego”, Transformacje Prawa Prywatnego, Kraków 2016, nr 3).

Biegle posługuje się językiem angielskim. W roku 2013 została zatrudniona na stanowisku radcy prawnego Euro Bank S.A., gdzie zdobyła szerokie doświadczenie w dziedzinie produktów bankowych, w tym kredytu konsumenckiego oraz produktów ubezpieczeniowych we współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym - od etapu wstępnych analiz prawno-biznesowych, poprzez wdrożenie produktu do oferty banku (w tym w wdrożenie procesów zawierania umów w procesie online), aż do kontroli procesów posprzedażowych i dostosowywania istniejącej już oferty do zmieniających się regulacji prawnych, w tym rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Wspólnik

Radca prawny

Agnieszka

Pakos

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku prawo. W latach 2003 – 2006 odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Legnicy, którą zakończyła egzaminem sędziowskim. W 2007 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.

Od 2007 r. prowadziła własną działalność gospodarczą w formie kancelarii radcy prawnego, a od 2011 r. do 2018 r. pracowała w Euro Bank S.A. na stanowisku radcy prawnego. W ramach prowadzonych spraw i powierzonych obowiązków zajmowała się przede wszystkim reprezentowaniem banku w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także Sądem Najwyższym. Specjalizowała się w obsłudze produktów kredytowych, zarówno kredytów konsumenckich jak i hipotecznych, a także produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami, uczestnicząc m.in. w tworzeniu regulaminów produktowych i wspieraniu obsługi procesu reklamacyjnego w obszarze tych produktów, wdrażaniu zmian wynikających ze zmiany regulacji prawnych lub rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada gruntowną wiedzę i praktykę w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, a także doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych.

Dyrektor Zarządzająca

Radca prawny

Monika

Stasiak-Magryta

Ekspertka prawa bankowego i konsumenckiego - w swojej karierze nadzorowała prawną obsługę kilku dużych banków. Specjalizuje się także w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym. Uzupełnieniem tych zawodowych specjalności jest ochrona danych osobowych oraz szeroko rozumiane prawo ochrony konsumenta.

Doświadczona zarówno w bieżącej obsłudze prawnej, jak i w reprezentowaniu klienta w sporach sądowych. Doskonale czuje się w skomplikowanych sprawach gospodarczych.

Nie jest jej obce tworzenie i wdrażanie strategii biznesowych, planów i procesów, a kompetencje do utrzymywania pozytywnych relacji i doskonałe umiejętności komunikacyjne ze współpracownikami, jak i klientami, partnerami i dostawcami pozwalają jej budować przyjazne środowisko pracy i wspierać rozwój firmy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Włada biegle językiem angielskim – także legal English.

 

Koordynator zespołu

Radca prawny

Jędrzej

Klonowski

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w szczególności w prawie umów, a także sprawach dotyczących łączenia, podziału i przekształceń spółek prawa handlowego.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo karne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego, przestępstw skarbowych oraz przestępczości zorganizowanej. Na sali sądowej lepiej mieć go po swojej stronie – nie ma dla niego spraw przegranych, a przeciwnikom nie wybacza błędów.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, zdając egzamin zawodowy z wyróżnieniem.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Koordynator zespołu

Radca Prawny

Karolina

Perdek

Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w doradztwie prawnym z zakresu prawa cywilnego, handlowego, bankowego, oraz szeroko rozumianego prawa gospodarczego. Jej mocną stroną jest także skuteczna reprezentacja klientów w sporach sądowych.

Kompetencje zawodowe zdobywała w renomowanych kancelariach świadczących kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym spółek prawa handlowego. Różnorodność spraw pozwoliła jej uzyskać szeroki ogląd problemów prawno-biznesowych, co wykorzystuje w codziennej praktyce.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Włada biegle językiem angielskim – także legal English.

Koordynator zespołu

Adwokat

Justyna

Mazurek

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu, zdobywając tytuł zawodowy adwokata.

Doświadczenie zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach adwokackich oraz w dziale prawnym Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego. Pracowała m.in. przy kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, realizując zadania związane z przekształceniami i bieżącą obsługą prawną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem spółek handlowych, prawem gospodarczym oraz postępowania z zakresu prawa karnego.

Koordynator zespołu

Radca prawny

Justyna

Gruszka-Jeleń

Biegle porusza się w skomplikowanych meandrach prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego. Jest nie tylko radcą prawnym, ale i cenionym mediatorem - jej specjalnością są spory klientów z bankami, ubezpieczycielami oraz innymi dużymi podmiotami rynku finansowego.

Relacje z Klientami opiera na rzetelności i zaufaniu. Wierzy w otwartą i wyczerpującą komunikację jako najlepszą drogę do porozumienia. Dzięki podwójnemu wykształceniu prawno-ekonomicznemu szybko znajduje wspólny język z przedsiębiorcami i kadrą zarządzającą. Poza sprawami cywilnymi interesuje się prawem administracyjnym, karnym i rodzinnym.

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im Jana Pawła II w Lublinie, a także kierunku Ekonomia na tym samym Wydziale. Mediator wpisana na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Prywatnie pasjonatka jeździectwa.

Radca Prawny

Mariola

Zawadzka

W swojej karierze wygrała już kilkaset spraw, a bilans stale rośnie. Prowadziła wiele medialnych procesów odszkodowawczych i głośnych sporów gospodarczych. Zanim do nas dołączyła, pracowała dla największych wrocławskich kancelarii. Wprowadzała spółki na GPW, doradzała zarządom, świadczyła bieżącą pomoc prawną.

Prawo gospodarcze poznała od podszewki, pracując w Wydziale Gospodarczym i Upadłościowym jednego z wielkopolskich sądów. W 2008 r porzuciła sądowy etat, by założyć togę radcowską. Od tego czasu jest nieocenionym wsparciem dla klientów biznesowych. Poza prawem cywilnym specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach Prawo oraz Zarządzenie i Marketing o specjalności zarządzenie jednostkami gospodarczymi. Prywatnie miłośniczka dalekich podróży i mama 4 letniego syna.

Radca prawny

Paulina

Kołodziejczyk

Wulkan pozytywnej energii i ceniony fachowiec z zakresu prawa cywilnego. W swojej pracy bez reszty oddana klientom, których zawsze traktuje indywidualnie. Wierzy, że to najlepsza droga do efektywnego rozwiązywania problemów prawnych.

Zawodowe szlify zdobywała w kancelariach prawa gospodarczego i tej specjalizacji pozostaje wierna do dzisiaj. W kręgu jej zainteresowań pozostaje również szeroko pojęte prawo cywilne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Od 2016 r. Radca prawny.

 

Radca prawny

Anna

Biczysko

Uprawnienia zawodowe zdobyła w 2011 r. Od tego czasu specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. W swojej karierze pracowała dla Niestandaryzowanych Sekurytyzowanych Funduszy Inwestycyjnych oraz dużego Banku.

Brała udział w negocjacjach kontraktów oraz licznych mediacjach. Prowadziła też z sukcesami własną kancelarię. W Jaroch-Pakos praktykuje w obszarze postępowań sądowych dotyczących tematyki finansowej i bankowej. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adwokatka

Dominika

Mazur

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, w szczególności w prawie umów, a także sprawach cywilnych dotyczących prawa własności nieruchomości.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prywatnie zapalona snowboardzistka i miłośniczka wspinaczki.

Adwokat

Justyna

Kowalczyk

Ukończyła Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Aplikację adwokacką odbywała we wrocławskiej i warszawskiej Okręgowej Radzie Adwokackiej. Tytuł adwokata uzyskała w 2010 r.

 Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z wrocławskimi i warszawskimi Kancelariami prawnymi o profilu gospodarczym. Przez ostatnie 4 lata pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego. Była zaangażowana w obsługę kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów, w tym Instytutów PAN. Odpowiedzialna za przeprowadzenie licznych szkoleń i webinariów. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie gospodarczym z naciskiem na spory gospodarcze, redagowanie i opiniowanie umów oraz obsługę spółek. Przez dwa lata jako ekspert prawny przedstawiała swoje stanowisko w serwisach informacyjnych Polsat News, TVN24 oraz Faktach TVN. Włada językiem angielskim.

 

Adwokat

Katarzyna

Suszek-Fiszer

Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych oraz doradztwie prawnym dla biznesu. Z zaangażowaniem reprezentuje Klientów w sporach sądowych.

Kompetencje zawodowe zdobywała we wrocławskich kancelariach świadczących kompleksową obsługę prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym spółek prawa handlowego oraz jako prawnik wewnętrzny. Prowadzone sprawy oraz napotkane problemy pozwoliły jej na zdobycie doświadczenia oraz kompleksowe podejście do problemów Klientów.

Absolwentka stacjonarnych studiów prawa na Wydziale, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Włada językiem angielskim.

 

 

Aplikant radcowski

Dominika

Iwańczyk-Sudzińska

Doświadczenie zdobywała w kancelariach Warszawy i Wrocławia. W tym czasie obsługiwała zarówno podmioty gospodarcze, jak i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w sprawach z dochodzenia roszczeń i prawie spółek handlowych. Jej mocną stroną jest także postępowanie cywilne oraz prawo rodzinne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Posługuje się językiem angielskim oraz językiem francuskim.

prawnik

Małgorzata

Milewska

Jej specjalność to dochodzenie roszczeń. Z sukcesami zajmuje się także bieżącą obsługą spółek handlowych. W codziennej pracy wykorzystuje wiedzę z zakresu prawa handlowego, gospodarczego oraz cywilnego.

Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

kierownik sekretariatu

Izabela

Malinowska

Rządzi twardą ręką naszym sekretariatem. Zawsze uśmiechnięta i perfekcyjnie zorganizowana. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w jednej z wiodących wrocławskich kancelarii prawnych.

Odpowiada za kompleksową obsługę biura kancelarii, obieg dokumentacji, ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej, obsługę spotkań, kontakt z klientami, sądami oraz innymi instytucjami. Prowadzi kalendarz kancelarii, monitoruje terminowość zadań oraz asystuje pracownikom i wspólnikom w realizacji zadań w kancelarii.

Z kancelarią związana od marca 2019 roku.

pracownik sekretariatu

Dorota

Wrotkowska

Dobry duch naszej Kancelarii. Czuwa nad prawidłową pracą sekretariatu i perfekcyjną obsługą biura kancelarii. Nadzoruje obieg dokumentów oraz ewidencjonowanie korespondencji, a także asystuje pracownikom w realizacji ich zadań.

Doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym zdobywała w dużej firmie telekomunikacyjnej oraz firmie reklamowej. Z kancelarią związana od grudnia 2020 roku.

pracownik sekretariatu

Anna

Bobowska

Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Z codziennym ładunkiem pozytywnej energii wspiera prawników w prowadzonych sprawach, czuwając nad odpowiednim przepływem informacji. Prowadzi kalendarz kancelarii i monitoruje terminowość zadań. Pod jej nadzorem jest m.in. obieg dokumentów oraz ewidencjonowanie korespondencji. Zawsze pomocna w sprawach trudnych i wyjątkowych.

Doświadczenie zdobywała w renomowanych kancelariach prawniczych.

Specjalista ds. Marketingu i Komunikacji

Katarzyna

Trybuś

W kancelarii zajmuje się marketingiem i komunikacją z Klientem. W pracy stawia na profesjonalizm, podejmuje wyzwania i szuka nowoczesnych rozwiązań. Inspiracji szuka w literaturze biznesowej kładąc duży nacisk na rozwój osobisty.

Doświadczenie w kontakcie z Klientem oraz marketingu zdobywała u deweloperów.

umów się
na spotkanie

chevron-up