prawa konsumenta

Prawo konsumenckie

Reprezentujemy Klientów będących konsumentami w sprawach dotyczących reklamacji towaru czy usług. Bronimy praw konsumenta przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Oferujemy wsparcie prawne dla przedsiębiorców w zakresie szkoleń oraz przygotowania dokumentacji związanej z prawami konsumenta oraz ochrony danych osobowych.

Prawa konsumenta i spory konsumenckie

Reprezentacja konsumentów w sporach z przedsiębiorcami to kluczowy element ochrony praw konsumentów w dzisiejszym świecie biznesu. Nasz Kancelaria specjalizuje się w prawie konsumenckim, a członkowie zespołu posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, by skutecznie bronić interesów Klientów. Dzięki nam konsument ma szansę na profesjonalną pomoc w przypadku nieuczciwych praktyk handlowych, wadliwych produktów czy niezgodności z umową. Jako Kancelaria prawna reprezentujemy Klientów zarówno w negocjacjach, mediacjach, jak i w postępowaniach sądowych, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego wyniku. Nasze działania nie tylko pomoc jednostkom w rozwiązaniu konkretnych sporów, ale także przyczynienie się do kształtowania prawa konsumenckiego oraz promowania uczciwych standardów wśród przedsiębiorców.
Z drugiej strony oferujemy kompleksowe usługi dla przedsiębiorców polegające na przygotowaniu, analizie oraz audycie dokumentów wewnętrznych jak regulaminy sklepów internetowych czy dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) tak, aby przedsiębiorca miał pewność, że spełnia wymagania i obowiązki informacyjne wskazane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

W ramach naszej obsługi oferujemy:

  • reprezentację konsumenta lub przedsiębiorcy w sporach dotyczących prawa do odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji,
  • reprezentację przedsiębiorcy w postępowaniach przed UOKiK,
  • przygotowanie oraz aktualizację dokumentów i wzorców umów z konsumentami,
  • przygotowanie regulaminów sklepów internetowych i dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO),
  • audyty,
  • szkolenia.

Ius est ars boni et aequi – Prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe.

Prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy to:

Bezpieczeństwo produktu

Produkty, które kupujemy jako konsumenci, powinny być bezpieczne do użytku i nie stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia ani życia.

Informacja

Konsumenci mają prawo do jasnych i rzetelnych informacji na temat produktów i usług, w tym cen, cech, warunków użytkowania, gwarancji itp. a sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta o wyżej wskazanych rzeczach.

Odstąpienie od umowy

Konsumenci mają prawo odstąpić od zawartej umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru lub podpisania umowy, bez konieczności podawania przyczyny w przypadku, kiedy do zawarcia umowy doszło na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Reklamacja

Jeśli produkt jest wadliwy lub zachodzi inna niezgodność usługi lub towaru z umową to jako konsumenci mamy prawo do reklamacji i wymiany towaru na nowy lub zwrotu pieniędzy.

Ochrona danych osobowych

Nasze dane osobowe powinny być chronione przez sprzedawcę i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedawca czy usługodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie towaru lub usługi zgodnej z umową i w przypadku jej niewykonania ponosi odpowiedzialność.

Spory konsumenckie - prawo do reklamacji, odstąpienie od umowy oraz gwarancja

Reprezentujemy Klientów w sporach na linii konsument- przedsiębiorca, w szczególności w kwestii prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ale również w przypadku praw konsumentów wynikających z rękojmi czy gwarancji z uwagi na brak zgodności towaru z umową.
Prawa konsumenta i spory konsumenckie: Reprezentujemy przedsiębiorców przed UOKiK w postępowaniach wyjaśniających, antymonopolowych, w sprawie o uznanie wzorca umowy za niedozwolony oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami również w przypadku wniesienia odwołania lub skargi.

Dokumenty i obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Jako Kancelaria prawna zapewniamy kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w dostosowaniu ich działalności do przepisów prawa. Sporządzamy, aktualizujemy i analizujemy dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych oraz obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy. Przygotowujemy umowy, regulaminy sklepów internetowych, polityki prywatności czy klauzule informacyjne. Na życzenie Klientów dokonujemy również audytów sprawdzających dostosowanie ich działalności do krajowych przepisów prawa oraz prawa UE, a także prowadzimy szkolenia i przygotowujemy opinie prawne.
Jako specjaliści od prawa konsumenckiego wiemy, co powinny zawierać dokumenty i wzorce umowne, jakimi posługuje się przedsiębiorca, stąd zapewniamy skuteczne wsparcie zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców. Reprezentacja przez kancelarię prawną w sprawach z zakresu prawa konsumenckiego daje Klientom pewność, że ich interesy są należycie chronione. Doświadczeni prawnicy pomagają w rozwiązywaniu sporów związanych z wadliwymi produktami, nieuczciwymi praktykami handlowymi czy też niespełnieniem obowiązków przez przedsiębiorców. Tym drugim dają z kolei pewność, że spełnili wszystkie wymagania ustawowe i mogą spokojnie prowadzić swój biznes.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z naszą Kancelarią prawną!

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą obsługę z zakresu praw konsumenckich to zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią poprzez wypełnienie formularza kontaktowego bądź poprzez adres e-mail: kontakt@kancelaria-jp.pl

umów się
na spotkanie

chevron-up