Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Jako kancelaria prawna zajmujemy się m.in. sprawami rodzinnymi, w tym sprawami o rozwód. Nasi klienci często pytają, jaka jest różnica pomiędzy rozwodem bez orzeczenia winy a rozwodem z orzeczeniem winy powstania rozkładu pożycia małżeńskiego. Zastanawiacie się, jakie korzyści może przynieść Wam brak orzeczenia winy drugiego małżonka, ale również czy nie lepiej wnieść o o rozwód z orzekaniem o winie? W tym artykule postaramy się pokrótce wyjaśnić Wam jak wygląda rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków.

Czy szybki rozwód bez orzekania o winie może przynieść korzyści dla małżonków? Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Różnica w obu rozstrzygnięciach polega przede wszystkim na ustaleniu przyczyn powstania rozkładu pożycia. Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego powstaje z przyczyn niezawinionych przez któregokolwiek z małżonków lub też rozpad małżeństwa jest skutkiem porozumienia stron, tj. gdy żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, wtedy wnosimy do sądu pozew o rozwód bez orzekania o winie.  Jeśli natomiast zupełny rozkład pożycia małżeńskiego powstał na skutek zawinionego działania jednej ze stron, wtedy pozew rozwodowy należałoby wnosić z orzeczeniem winy. W ramach pozwu rozwodowego z orzeczeniem winy wyróżnić możemy pozew o rozwód z winy jednego małżonków, bądź też z winy obojga małżonków.  Przy czym, w razie istnienia oczywistych przesłanek istnienia winy obojga małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego warto zastanowić się także nad sporządzeniem pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

Wina obu stron

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jego orzeczenie jest możliwe także w sytuacji, gdy rozpad małżeństwa powstał z winy obu stron. Ważne aby istniał trwały i zupełny rozkład pożycia stron. Niewątpliwie czas trwania postępowania o rozwiązanie małżeństwa jest krótszy w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Jest to szybki rozwód, niekiedy kończący się na jednej rozprawie. Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie nie wymaga postępowania dowodowego w zakresie winy, gdyż sąd nie orzeka o winie w tym postępowaniu. Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci, w takiej sprawie wszystkie pozostałe elementy tj. władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, kontakty z dziećmi oczywiście podlegają rozstrzygnięciu, bowiem nie ma znaczenia kwestia orzekania o winie a kwestie związane z dziećmi. W takiej sprawie można także ustalić udziały w majątku wspólnym małżonków i ustalić podział majątku po rozwodzie.  Brak ustalenia winy nie ma bowiem wpływu na podział majątku wspólnego małżonków. Oczywiście podział majątku wspólnego jest możliwy w odrębnym postępowaniu. W sprawach takich jak podział majątku - wyrok rozwodowy w zakresie winy nie wpływa zatem na równe udziały w majątku wspólnym.

Orzekanie o winie a alimenty

Orzekając o rozwiązaniu związku małżeńskiego sąd może zasądzić alimenty od byłego małżonka nawet, gdy żaden nie został uznany za wyłącznie winnego. Podkreślić należy jednak, że o obowiązek alimentacyjny od byłego małżonka może wnosić małżonek, który znalazł się w niedostatku, czyli w trudnej sytuacji materialnej i znalazł się w niej nie ze swojej winy.

Koszty rozwodu bez orzekania winy są mniejsze, jeśli zdecydujesz się na rozwód  bez orzekania o winie. Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest mniej szczegółowy w zakresie, w jakim dotyczy pożycia stron, a najkrócej trwa rozwód za porozumieniem stron. W takiej sytuacji zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Praktyka wskazuje na to, że nawet, gdy jedna strona zdecyduje się złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie, druga strona składając odpowiedź na pozew może żądać orzeczenia rozwodu z winy powoda. W takim wypadku sąd będzie rozpatrywał winę. 

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem przy procesie rozwodu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Jaroch Pakos z Wrocławia. Przeprowadzimy Państwa przez postępowanie w możliwie szybki i empatyczny sposób, skupiając się w pełni na Państwa oczekiwaniach. 

Po więcej artykułów dotyczących rozwodu oraz spraw rodzinnych zapraszamy na nasz blog.

                                                                                                   radca prawny
                                                                                                   Justyna Gruszka-Jeleń

Rozwód bez orzekania o winie

Jako kancelaria prawna zajmujemy się m.in. sprawami rodzinnymi, w tym sprawami o rozwód. Nasi klienci często pytają, jaka jest różnica pomiędzy rozwodem bez orzeczenia winy a rozwodem z orzeczeniem winy powstania rozkładu pożycia małżeńskiego. Zastanawiacie się, jakie korzyści może przynieść Wam brak orzeczenia winy drugiego małżonka, ale również czy nie lepiej wnieść o o rozwód z orzekaniem o winie? W tym artykule postaramy się pokrótce wyjaśnić Wam jak wygląda rozwód bez orzekania o winie któregokolwiek z małżonków.

Czy szybki rozwód bez orzekania o winie może przynieść korzyści dla małżonków? Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Różnica w obu rozstrzygnięciach polega przede wszystkim na ustaleniu przyczyn powstania rozkładu pożycia. Jeśli rozkład pożycia małżeńskiego powstaje z przyczyn niezawinionych przez któregokolwiek z małżonków lub też rozpad małżeństwa jest skutkiem porozumienia stron, tj. gdy żaden z małżonków nie ponosi winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, wtedy wnosimy do sądu pozew o rozwód bez orzekania o winie.  Jeśli natomiast zupełny rozkład pożycia małżeńskiego powstał na skutek zawinionego działania jednej ze stron, wtedy pozew rozwodowy należałoby wnosić z orzeczeniem winy. W ramach pozwu rozwodowego z orzeczeniem winy wyróżnić możemy pozew o rozwód z winy jednego małżonków, bądź też z winy obojga małżonków.  Przy czym, w razie istnienia oczywistych przesłanek istnienia winy obojga małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego warto zastanowić się także nad sporządzeniem pozwu o rozwód bez orzekania o winie.

Wina obu stron

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, jego orzeczenie jest możliwe także w sytuacji, gdy rozpad małżeństwa powstał z winy obu stron. Ważne aby istniał trwały i zupełny rozkład pożycia stron. Niewątpliwie czas trwania postępowania o rozwiązanie małżeństwa jest krótszy w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Jest to szybki rozwód, niekiedy kończący się na jednej rozprawie. Sprawa rozwodowa bez orzekania o winie nie wymaga postępowania dowodowego w zakresie winy, gdyż sąd nie orzeka o winie w tym postępowaniu. Jeśli strony posiadają małoletnie dzieci, w takiej sprawie wszystkie pozostałe elementy tj. władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, kontakty z dziećmi oczywiście podlegają rozstrzygnięciu, bowiem nie ma znaczenia kwestia orzekania o winie a kwestie związane z dziećmi. W takiej sprawie można także ustalić udziały w majątku wspólnym małżonków i ustalić podział majątku po rozwodzie.  Brak ustalenia winy nie ma bowiem wpływu na podział majątku wspólnego małżonków. Oczywiście podział majątku wspólnego jest możliwy w odrębnym postępowaniu. W sprawach takich jak podział majątku - wyrok rozwodowy w zakresie winy nie wpływa zatem na równe udziały w majątku wspólnym.

Orzekanie o winie a alimenty

Orzekając o rozwiązaniu związku małżeńskiego sąd może zasądzić alimenty od byłego małżonka nawet, gdy żaden nie został uznany za wyłącznie winnego. Podkreślić należy jednak, że o obowiązek alimentacyjny od byłego małżonka może wnosić małżonek, który znalazł się w niedostatku, czyli w trudnej sytuacji materialnej i znalazł się w niej nie ze swojej winy.

Koszty rozwodu bez orzekania winy są mniejsze, jeśli zdecydujesz się na rozwód  bez orzekania o winie. Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest mniej szczegółowy w zakresie, w jakim dotyczy pożycia stron, a najkrócej trwa rozwód za porozumieniem stron. W takiej sytuacji zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Praktyka wskazuje na to, że nawet, gdy jedna strona zdecyduje się złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie, druga strona składając odpowiedź na pozew może żądać orzeczenia rozwodu z winy powoda. W takim wypadku sąd będzie rozpatrywał winę. 

Jeśli są Państwo zainteresowani wsparciem przy procesie rozwodu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Jaroch Pakos z Wrocławia. Przeprowadzimy Państwa przez postępowanie w możliwie szybki i empatyczny sposób, skupiając się w pełni na Państwa oczekiwaniach. 

Po więcej artykułów dotyczących rozwodu oraz spraw rodzinnych zapraszamy na nasz blog.

                                                                                                   radca prawny
                                                                                                   Justyna Gruszka-Jeleń

umów się
na spotkanie

chevron-uparrow-leftarrow-right