Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wady i zalety

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wady i zalety

Czym jest spółka z o.o.?

Jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej jest jedna ze spółek kapitałowych - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. To czym forma ta wyróżnia się na tle innych spółek prawa handlowego to m.in. ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki - za zobowiązania odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy spółki mogą zawiązać ją w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a sami obowiązani są jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Pozytywne aspekty wynikające z zawiązania przedmiotowej spółki niejednokrotnie są przeważające, gdy przedsiębiorcy wahają się jaką formę wybrać. Istotnym jest zapoznanie się ze wszelkimi plusami i minusami przed podjęciem decyzji, aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dopasowane do swojej indywidualnej sytuacji. Zapraszamy do lektury- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wady i zalety.

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka ta, jak każda spółka prawa handlowego, posiada zalety i wady, których zestawienie ze sobą pozwoli dokonać wieloaspektowej oceny, a w efekcie odpowiedniego wyboru formy działalności. W niniejszym artykule prezentujemy wady dotyczące procedury zawiązania spółki, jak i jej likwidacji, a także odpowiedzialności członków zarządu,  kwestii podatkowych i wymaganych formalności. Przedstawiamy zarówno korzyści, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o, m.in. niskie koszty rejestracyjne, możliwość założenia spółki internetowo itd.

Wady spółki z o.o.

Sformalizowana procedura rejestracji i założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedura założenia spółki z o.o. zdaje się być jedną z najbardziej skomplikowanych i sformalizowanych. Jak już wspomnieliśmy w artykule: Założenie spółki z o.o., procedura ta wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie ponieść musi przedsiębiorca decydujący się na tę formę prowadzenia działalności. Takiej formy wymaga również każda zmiana umowy spółki, co sprawia iż koszty związane z prowadzeniem spółki zwiększają się. Zawarcie umowy spółki z o.o. wymaga skompletowania dokumentacji, co znacznie wydłuża proces założenia spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Mimo tego, iż wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za długi spółki to od takiej odpowiedzialności łatwo nie zwolnią się członkowie jej zarządu. Zarząd spółki musi liczyć się z tym, iż wierzyciele spółki nie mogący pociągnąć spółki do odpowiedzialności zwrócą się właśnie do jej zarządu. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, w przypadku bezskutecznej egzekucji, całym swoim majątkiem. Możliwości uchylenia się od takiej odpowiedzialności należy poszukiwać wśród przepisów kodeksu spółek handlowych. 

Czasochłonna procedura likwidacyjna spółki

Decydując się na prowadzenie spółki z o.o. należy mieć świadomość, iż procedura likwidacyjna tej spółki nie należy do najszybszych i najłatwiejszych. Na długotrwałość tego postępowania wpływa jego wieloetapowość, m.in. konieczność ustanowienia likwidatorów, zgromadzenia koniecznej dokumentacji, sporządzenia odpowiednich bilansów oraz przeprowadzenia wielu dodatkowych czynności likwidacyjnych. Proces ten powszechnie uznaje się za sformalizowany i czasochłonny. 

Podwójne opodatkowanie

Znaczącą wadą spółki z o.o. jest tzw. podwójne opodatkowanie. Jednym z podatków, jakiego nie uniknie spółka z o.o. jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Zysk, który spółka osiągnie, a następnie wypłaci wspólnikom zostanie ponownie opodatkowany podatkiem od osób fizycznych (PIT). Może jednak okazać się, iż spółka nie przekroczy określonego progu kwotowego w związku ze swoim przychodem w roku obrachunkowym, a wtedy skorzystać będzie mogła z niższej stawki podatkowej. Należy jednak mieć na uwadze możliwość wystąpienia dwóch podstaw opodatkowania zysku uzyskanego przez spółkę. 

Prowadzenie pełnej księgowości oraz obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka z o.o. obowiązana jest do ewidencjowania wszelkich zdarzeń finansowych i gospodarczych, co w oczach wielu przedsiębiorców stanowi bardzo duży minus. Prowadzenie pełnej księgowości pomaga spółce utrzymać jej transparentności i efektywnie nią zarządzać, ale wiąże się z koniecznością skrupulatnego odnotowywania wszelkich zdarzeń. Nierzadko wspólnicy spółek decydują się na powierzenie innym podmiotom obowiązku prowadzenia tej skomplikowanej i obszernej dokumentacji. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku mniejszych spółek z o.o. istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Dodatkowo, każda spółka składa coroczne sprawozdania finansowe, w których wykazać musi bilans spółki, rachunek zysków i strat oraz inne znaczące informacje dla wyników finansowych spółki. Na dokonanie tych czynności spółka ma określony termin, a niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla członków zarządu spółki. 

Oczywistym jest, iż obowiązek prowadzenia bardziej sformalizowanej księgowości może wiązać się z intensyfikacją kosztów, jakie pojawią się w związku z prowadzeniem spółki z o.o. 

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ograniczona odpowiedzialność wspólników

Największą zaletą spółki z o.o. jest limitowany charakter odpowiedzialności wspólników. Za zobowiązania wobec osób trzecich odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych przez nich wkładów. 

Niski kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi 5000 zł i może być wniesiony w formie gotówkowej lub też w formie aportu. Jest to minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o, jaki musi ona posiadać i nie jest obowiązana do jego powiększania w toku prowadzenia działalności.

Należy pamiętać, iż to wartość kapitału zakładowego będzie podstawą opodatkowania przy zawarciu umowy spółki podatkiem od czynności prawnych (PCC).

Niskie koszty założenia spółki z o.o. i możliwość zawiązania jej przez internet 

W dzisiejszych czasach ogromne znaczenie ma możliwość założenia spółki przez internet, na co pozwala nam uproszczona procedura założenia spółki. Jak prezentowaliśmy to w artykule Rejestracja spółek w systemie s24, istnieje możliwość założenia i rejestracji spółki z o.o. bez wychodzenia domu, włącznie ze spisaniem umowy spółki. Możemy skorzystać z gotowych wzorców lub zdecydować się na sporządzenie jej u notariusza.  W obu przypadkach napotykamy stosunkowo niskie koszty założenia spółki, co również jest jej ogromną zaletą. Decydując się na zawiązanie spółki z użyciem wzorców koszty te ulegają zmniejszeniu. 

Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. - nierzadko korzystniejsza forma jednoosobowej działalności gospodarczej

W przeciwieństwie do spółek osobowych oraz spółek cywilnych, spółka z o.o. może zostać zawiązana przez jedną osobę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących połączyć prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ze skorzystaniem z dobrobytu limitowanej odpowiedzialności wspólnika. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. odpowiedzialność wciąż jest ograniczona. Należy pamiętać, iż spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. 

Możliwość nieopłacania składek ZUS

Wśród licznych plusów spółki z o.o. jest możliwość uniknięcia konieczności opłacania składek ZUS. Spółka z o.o. zawiązana przez dwóch lub większą ilość wspólników nie jest obowiązana do odprowadzania składek ZUS, w przeciwieństwie do spółki posiadającej jednego wspólnika. 

Dowolny cel prowadzenia działalności spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym, co nie ogranicza Cię w ilości Twoich pomysłów. Forma ta pozwoli na realizację wszelkich planów, a dodatkowo nada się doskonale jako podstawa do prowadzenia spółki celowej. 

Podsumowanie - wady i zalety spółki z o.o.

Choć oczywistym jest, iż korzyści płynące z zakładania spółki z o.o. są bardzo duże to na uwadze należy mieć zarówno wady takiego rozwiązania. Zapoznanie się z nimi pozwoli rozważyć wszelkie za i przeciw, a zarazem podjąć optymalną decyzję. Przedsiębiorco, zespół wykwalifikowanych prawników naszej kancelarii chętnie rozpozna Twój przypadek indywidualnie i pomoże wybrać Ci formę, która będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. 

Jesteś zainteresowany naszym wsparciem przy rejestracji spółki z o.o.? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

Po więcej artykułów na ten temat zapraszamy tutaj.

                                                                                           aplikantka adwokacka Michalina Kuśmierek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wady i zalety

Czym jest spółka z o.o.?

Jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej jest jedna ze spółek kapitałowych - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. To czym forma ta wyróżnia się na tle innych spółek prawa handlowego to m.in. ograniczona odpowiedzialność wspólników spółki - za zobowiązania odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy spółki mogą zawiązać ją w każdym celu prawnie dopuszczalnym, a sami obowiązani są jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Pozytywne aspekty wynikające z zawiązania przedmiotowej spółki niejednokrotnie są przeważające, gdy przedsiębiorcy wahają się jaką formę wybrać. Istotnym jest zapoznanie się ze wszelkimi plusami i minusami przed podjęciem decyzji, aby wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie dopasowane do swojej indywidualnej sytuacji. Zapraszamy do lektury- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- wady i zalety.

Wady i zalety spółki z o.o.

Spółka ta, jak każda spółka prawa handlowego, posiada zalety i wady, których zestawienie ze sobą pozwoli dokonać wieloaspektowej oceny, a w efekcie odpowiedniego wyboru formy działalności. W niniejszym artykule prezentujemy wady dotyczące procedury zawiązania spółki, jak i jej likwidacji, a także odpowiedzialności członków zarządu,  kwestii podatkowych i wymaganych formalności. Przedstawiamy zarówno korzyści, jakie niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o, m.in. niskie koszty rejestracyjne, możliwość założenia spółki internetowo itd.

Wady spółki z o.o.

Sformalizowana procedura rejestracji i założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Procedura założenia spółki z o.o. zdaje się być jedną z najbardziej skomplikowanych i sformalizowanych. Jak już wspomnieliśmy w artykule: Założenie spółki z o.o., procedura ta wymaga sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, jakie ponieść musi przedsiębiorca decydujący się na tę formę prowadzenia działalności. Takiej formy wymaga również każda zmiana umowy spółki, co sprawia iż koszty związane z prowadzeniem spółki zwiększają się. Zawarcie umowy spółki z o.o. wymaga skompletowania dokumentacji, co znacznie wydłuża proces założenia spółki z o.o.

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Mimo tego, iż wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za długi spółki to od takiej odpowiedzialności łatwo nie zwolnią się członkowie jej zarządu. Zarząd spółki musi liczyć się z tym, iż wierzyciele spółki nie mogący pociągnąć spółki do odpowiedzialności zwrócą się właśnie do jej zarządu. Członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki, w przypadku bezskutecznej egzekucji, całym swoim majątkiem. Możliwości uchylenia się od takiej odpowiedzialności należy poszukiwać wśród przepisów kodeksu spółek handlowych. 

Czasochłonna procedura likwidacyjna spółki

Decydując się na prowadzenie spółki z o.o. należy mieć świadomość, iż procedura likwidacyjna tej spółki nie należy do najszybszych i najłatwiejszych. Na długotrwałość tego postępowania wpływa jego wieloetapowość, m.in. konieczność ustanowienia likwidatorów, zgromadzenia koniecznej dokumentacji, sporządzenia odpowiednich bilansów oraz przeprowadzenia wielu dodatkowych czynności likwidacyjnych. Proces ten powszechnie uznaje się za sformalizowany i czasochłonny. 

Podwójne opodatkowanie

Znaczącą wadą spółki z o.o. jest tzw. podwójne opodatkowanie. Jednym z podatków, jakiego nie uniknie spółka z o.o. jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Zysk, który spółka osiągnie, a następnie wypłaci wspólnikom zostanie ponownie opodatkowany podatkiem od osób fizycznych (PIT). Może jednak okazać się, iż spółka nie przekroczy określonego progu kwotowego w związku ze swoim przychodem w roku obrachunkowym, a wtedy skorzystać będzie mogła z niższej stawki podatkowej. Należy jednak mieć na uwadze możliwość wystąpienia dwóch podstaw opodatkowania zysku uzyskanego przez spółkę. 

Prowadzenie pełnej księgowości oraz obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka z o.o. obowiązana jest do ewidencjowania wszelkich zdarzeń finansowych i gospodarczych, co w oczach wielu przedsiębiorców stanowi bardzo duży minus. Prowadzenie pełnej księgowości pomaga spółce utrzymać jej transparentności i efektywnie nią zarządzać, ale wiąże się z koniecznością skrupulatnego odnotowywania wszelkich zdarzeń. Nierzadko wspólnicy spółek decydują się na powierzenie innym podmiotom obowiązku prowadzenia tej skomplikowanej i obszernej dokumentacji. Należy jednak pamiętać, iż w przypadku mniejszych spółek z o.o. istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości przy spełnieniu odpowiednich warunków.

Dodatkowo, każda spółka składa coroczne sprawozdania finansowe, w których wykazać musi bilans spółki, rachunek zysków i strat oraz inne znaczące informacje dla wyników finansowych spółki. Na dokonanie tych czynności spółka ma określony termin, a niewywiązanie się z tego obowiązku może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla członków zarządu spółki. 

Oczywistym jest, iż obowiązek prowadzenia bardziej sformalizowanej księgowości może wiązać się z intensyfikacją kosztów, jakie pojawią się w związku z prowadzeniem spółki z o.o. 

Zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ograniczona odpowiedzialność wspólników

Największą zaletą spółki z o.o. jest limitowany charakter odpowiedzialności wspólników. Za zobowiązania wobec osób trzecich odpowiada sama spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych przez nich wkładów. 

Niski kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy wymagany do założenia spółki z o.o. wynosi 5000 zł i może być wniesiony w formie gotówkowej lub też w formie aportu. Jest to minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o, jaki musi ona posiadać i nie jest obowiązana do jego powiększania w toku prowadzenia działalności.

Należy pamiętać, iż to wartość kapitału zakładowego będzie podstawą opodatkowania przy zawarciu umowy spółki podatkiem od czynności prawnych (PCC).

Niskie koszty założenia spółki z o.o. i możliwość zawiązania jej przez internet 

W dzisiejszych czasach ogromne znaczenie ma możliwość założenia spółki przez internet, na co pozwala nam uproszczona procedura założenia spółki. Jak prezentowaliśmy to w artykule Rejestracja spółek w systemie s24, istnieje możliwość założenia i rejestracji spółki z o.o. bez wychodzenia domu, włącznie ze spisaniem umowy spółki. Możemy skorzystać z gotowych wzorców lub zdecydować się na sporządzenie jej u notariusza.  W obu przypadkach napotykamy stosunkowo niskie koszty założenia spółki, co również jest jej ogromną zaletą. Decydując się na zawiązanie spółki z użyciem wzorców koszty te ulegają zmniejszeniu. 

Możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. - nierzadko korzystniejsza forma jednoosobowej działalności gospodarczej

W przeciwieństwie do spółek osobowych oraz spółek cywilnych, spółka z o.o. może zostać zawiązana przez jedną osobę. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób chcących połączyć prowadzenie działalności w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ze skorzystaniem z dobrobytu limitowanej odpowiedzialności wspólnika. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. odpowiedzialność wciąż jest ograniczona. Należy pamiętać, iż spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. 

Możliwość nieopłacania składek ZUS

Wśród licznych plusów spółki z o.o. jest możliwość uniknięcia konieczności opłacania składek ZUS. Spółka z o.o. zawiązana przez dwóch lub większą ilość wspólników nie jest obowiązana do odprowadzania składek ZUS, w przeciwieństwie do spółki posiadającej jednego wspólnika. 

Dowolny cel prowadzenia działalności spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być zawiązana w każdym celu prawnie dopuszczalnym, co nie ogranicza Cię w ilości Twoich pomysłów. Forma ta pozwoli na realizację wszelkich planów, a dodatkowo nada się doskonale jako podstawa do prowadzenia spółki celowej. 

Podsumowanie - wady i zalety spółki z o.o.

Choć oczywistym jest, iż korzyści płynące z zakładania spółki z o.o. są bardzo duże to na uwadze należy mieć zarówno wady takiego rozwiązania. Zapoznanie się z nimi pozwoli rozważyć wszelkie za i przeciw, a zarazem podjąć optymalną decyzję. Przedsiębiorco, zespół wykwalifikowanych prawników naszej kancelarii chętnie rozpozna Twój przypadek indywidualnie i pomoże wybrać Ci formę, która będzie dla Ciebie najbardziej odpowiednia. 

Jesteś zainteresowany naszym wsparciem przy rejestracji spółki z o.o.? Zapraszamy do kontaktu: kontakt@kancelaria-jp.pl

Po więcej artykułów na ten temat zapraszamy tutaj.

                                                                                           aplikantka adwokacka Michalina Kuśmierek

umów się
na spotkanie

chevron-uparrow-leftarrow-right