Wyniki wyszukiwania znajdziesz poniżej:

Zabezpieczenie roszczenia frankowego nie zawsze po myśli kredytobiorców
Z zabezpieczeniem roszczenia mamy do czynienia w ostatnim czasie szczególnie często w sprawach, które łączą wielu Polaków, choć nie tylko, i dotyczą kredytów frankowych powszechnie zawieranych w latach 2002 - 2009. Zabezpieczanie roszczeń z pewnością ułatwił kredytobiorcom czerwcowy wyrok TSUE, zgodnie z którym jeśli zastosowanie z...
czytaj dalej
Co budzi kontrowersje wokół prawa zatrzymania w sporach frankowych.
Pytanie, czy w sprawach dotyczących abuzywnego charakteru kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego banki mogą podnosić zarzut zatrzymania, budzi wiele emocji wśród kredytobiorców frankowych i wśród samych banków. W przypadku uznania przez sąd umowy kredytu za nieważną prawo zatrzymania umożliwia bankowi powstrzymanie się ze zw...
czytaj dalej
Roszczenia banków o ,,wynagrodzenie'' za korzystanie z kapitału - usprawiedliwione co do zasady.
Kredytobiorcy frankowi masowo pozywali i pozywają nadal banki. Obecnie banki pozywają też kredytobiorców dochodząc - w przypadku uznania umowy kredytu za nieważną, zwrotu wypłaconego kapitału oraz zwrotu korzyści wynikającej z korzystania z udostępnionych środków (tzw. „wynagrodzenia” za bezumowne korzystanie z kapitału). Perspek...
czytaj dalej
Za usługę należy się wynagrodzenie. Frankowicze toczą bój z bankami.
Co wynika z wyroku TSUE w sprawie Leonhard (C 301/18) dla roszczeń banków? Do sądów trafia coraz więcej pozwów składanych przez banki wobec kredytobiorców frankowych, którzy zakwestionowali ważność umowy kredytu indeksowanego czy też denominowanego do franka szwajcarskiego. Z mojego doświadczenia procesowego w takich sprawach wynika, ...
czytaj dalej

umów się
na spotkanie

chevron-up